Nettsider med emneord «Telenor»

Publisert 20. aug. 2018 14:49

How much does a company specialising in services such as Telenor invest in innovation? Researchers at the University of Oslo have contributed to changing how Telenor sees innovation.

Publisert 10. aug. 2018 11:15

Hvor mye satser egentlig en tjenestebedrift som Telenor på innovasjon? Forskere ved UiO har bidratt til å endre måten bedriften tenker rundt innovasjonsarbeid.