Nettsider med emneord «Teacher Education»

Publisert 4. mars 2020 08:53

Antall studiepoeng: 5 med innlevering av paper. 2,5 for deltakelse uten innlevering av paper.

Ledere av kurset:

  • Trude Klevan (Førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge)
  • Bengt Karlsson (Professor ved Universitetet i Sørøst-Norge)
  • Knut Tore Sælør (Førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge)
  • Ottar Ness (Professor ved NTNU)

Språk: Norsk

Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Obligatorisk: Deltakelse på samlingen og innlevering av et kort refleksjonsnotat forut for kurset.

Kostnader: Kursdeltagelse er gratis. Deltakerne betaler reise og opphold selv.

Søknad om deltakelse: Sendes til Ottar Ness, ottar.ness@ntnu.no Søknadsfrist er 26 november 2020. Søknaden må inneholde et abstrakt (ca. 500 ord) der din forskningsinteresse presenteres og hvorvidt du ønsker å levere et paper etter kurset eller ikke. Antall plasser er begrenset og førstemann til mølla-prinsippet gjelder.

Kontaktperson: Ottar Ness, ottar.ness@ntnu.no, tlf. +4790125312

Tid og sted:

  • Tidspunkt: 10. og 11. desember 2020, 09.00-15.00
  • Sted: Dragvoll, Paviljong B, rom 156
Publisert 20. nov. 2018 08:23

Kontakt: phd-lui-adm@365.oslomet.no

Studiepoeng: 5

Lokal kursside

Søknadsfrist: 11. januar 2019

Publisert 20. nov. 2018 08:18

Contact: phd-lui-adm@365.oslomet.no

Course credits: 5 ECTS

Course website

Application deadline: 11 January 2019

Image may contain: Text, Font, Logo, Brand, Graphics.
Publisert 8. juli 2020 11:06

Contact: Mari Falch- Pedersen

Credits: 5 ECTS

Registration: Eksterne søkere fyller ut søknadsskjema (se emneside) og sender dette til Mari Falch- Pedersen på mail sammen med en side om relevans av samarbeidsbasert forskning i eget prosjekt, inkludert beskrivelse av egne mål for læring i emnet.

Application deadline:  1 October 2020

Course description

Publisert 12. des. 2017 09:19

Emneansvarlig: Sigrid Marie Gjøtterud

Kurspoeng: 10

Lokal kursside

Søknadsfrist: 15. januar 2018

Image may contain: Text, Font, Logo, Brand, Graphics.
Publisert 3. feb. 2020 13:28

KontaktIben Brinch Jørgensen og Magnus Hontvedt

Studiepoeng : 5 ECTS

Påmelding: Søknadsskjema

Application deadline:  26.februar

Emneplan

Kurset settes opp 31. mars , 1.-2. april og 29. -30. april.

Image may contain: Text, Font, Logo, Brand, Graphics.
Publisert 3. feb. 2020 13:29

Contact: Professor Tony Burner

Credits: 5 ECTS

Registration: Application form.

Application deadline:  15 April

Course description

 

Image may contain: Text, Font, Logo, Brand, Graphics.
Publisert 3. feb. 2020 13:29

Contact: Karianne Skovholt 

Credits: 5 ECTS

Registration: Application form.

Application deadline:  20 March

Course description

Publisert 12. okt. 2020 14:34

Course responsible: Marit Aas, Thomas Eri

ECTS: 5

Course website

Application

Contact: Trine Simonsen

Application deadline: see course website

Publisert 12. okt. 2020 14:52

Course responsible: Hilde Hiim

ECTS: 5

Course website

Application

Contact: Trine Simonsen

Application deadline: see course website

Publisert 12. okt. 2020 15:13

Course responsible: Hilde Hiim

ECTS: 5

Course website

Application

Contact: Trine Simonsen

Application deadline: see course website

Publisert 12. okt. 2020 15:03

Course responsible: Anne Birgitta Nilsen

ECTS: 5

Course website

Application

Contact: Trine Simonsen

Application deadline: see course website

Publisert 12. okt. 2020 15:07

Course responsible: Hilde Hiim

ECTS: 5

Course website

Application

Contact: Trine Simonsen

Application deadline: see course website

Image may contain: Text, Font, White, Logo, Brand.
Publisert 3. des. 2021 19:40

Emneansvarlig: Tom Arne Trippestad

Studiepoeng: 5

Lokal kursside

Image may contain: Text, Font, White, Logo, Brand.
Publisert 3. des. 2021 19:30

Emneansvarlig: Bodil Ravneberg, Kari Ludvigsen

Studiepoeng: 5 ECTS

Lokal kursside

Image may contain: Text, Font, White, Logo, Brand.
Publisert 3. des. 2021 18:48

Responsible: Solvejg Jobst

Course credits: 5 ECTS

Course website

Image may contain: Text, Font, White, Logo, Brand.
Publisert 3. des. 2021 19:17
Image may contain: Text, Font, White, Logo, Brand.
Publisert 3. des. 2021 19:49

Emneansvarlig: Silje Valde Onsrud

Studiepoeng: 5

Lokal kursside

Publisert 21. mars 2019 14:24

Kontakt: phd-lui@oslomet.no

Studiepoeng: 5

Lokal kursside

Søknadsfrist: 10. mai 2019

Publisert 21. mars 2019 14:21

Kontakt: phd-lui@oslomet.no

Studiepoeng: 5

Lokal kursside

Søknadsfrist: 01. april 2019

Publisert 13. mai 2020 11:15

Course responsible: Torill Vist, Leif Hernes, Ingrid Nielsen og Boel Christensen-Scheel 

ECTS: 5

Course website

Application

Contact: tsim@oslomet.no

Application deadline: 1 June 2020

Publisert 13. mai 2020 11:23

Course responsible: Hilde Haualand, Gry Sagli, Tatjana Radanovic Felberg, Hanne Skaaden, Kristina Solum and Arnfinn M. Vonen

ECTS: 5

Course website

Application

Contact: tsim@oslomet.no

Application deadline: 1 June 2020

Publisert 3. mai 2021 09:49

Course responsible: Torill Vist

ECTS: 5

Course website

Application

Contact: tsim@oslomet.no

 

Publisert 3. mai 2021 10:58

Course responsible: Torill Vist

ECTS: 2

Course website

Application

Contact: tsim@oslomet.no

 

Publisert 3. mai 2021 09:54

Course responsible: Thorgeir Kolshus

ECTS: 5

Course website

Application

Contact: tsim@oslomet.no