Nettsider med emneord «Statsvitenskap»

Image may contain: Colorfulness, Rectangle, Font, Material property, Plot.
Publisert 5. feb. 2021 13:24

autoMrP is an R package for small-area estimation that just released on CRAN: https://cran.r-project.org/package=autoMrP. autoMrP estimates sub-national public opinion from survey data and census information.

Bildet kan inneholde: fargerikhet, rektangel, skrift, materiell eiendom, plott.
Publisert 22. jan. 2021 10:27

autoMrP is an R package for small-area estimation that just released on CRAN: https://cran.r-project.org/package=autoMrP. autoMrP estimates sub-national public opinion from survey data and census information.

Bildet kan inneholde: blå, elektrisk blå, asfalt, koboltblå, majorelle blå.
Publisert 13. jan. 2021 10:10

Digitaliseringen av data fra politiske hendelser, historiske og samtidige, har potensiale til å berike så vel som utfordre vår forståelse av politiske fenomen. Forskergruppen Politisk Datavitenskap (PODS) forener forskere som er interessert i å samle inn og undersøke slike nye datakilder.

Publisert 21. sep. 2010 13:22
Publisert 21. sep. 2010 13:22