Nettsider med emneord «Stat»

Publisert 18. jan. 2021 09:52
Publisert 2. apr. 2020 13:30
Portrett Ståle Wig
Publisert 3. feb. 2020 09:50

Master Ståle Wig ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Into the light. Rifts and relations in Cuba’s market transformation.

Publisert 25. jan. 2017 10:50