Nettsider med emneord «Sosialt arbeid»

Publisert 23. mai 2019 08:55

Dato: 4.-6. november 2019 

Kursansvarlig: professor Marko Valenta

Eksamen: Før kurset skal deltakerne sende inn et utkast (ca. 3000 ord) til et paper innen området innvandring, integrasjon og etnisk mangfold. I løpet av kurset blir paperene presentert og diskutert. Endelig versjon av paperet (ca. 7000 ord) må leveres inn etter kurset for endelig godkjenning.

Faglig innhold: Kurset fokuserer på hvordan sosiale institusjoner har møtt det som i mange land er relativt nye utfordringer knyttet til multikulturalisme og mangfold, på områder som sosial integrering, tjenesteyting og sysselsetting. Gjennom å utforske hvordan innvandrere og flyktninger deltar på ulike samfunnsområder i mottakerlandet, vil kurset også ta opp relevante begreper som har begynt å dominere feltet, slik som multikulturalisme, mangfoldsledelse, segmentert assimilering og transnasjonalisme. 

Oppmelding: innen 15. september via Søknadsweb. Etter oppmelding, kontakt kursansvarlig for å få tilsendt mer kursinformasjon . Undervisningen kan bli avlyst eller endret dersom det er færre enn 5 påmeldte, og Institutt for sosialt arbeid ikke har undervisningskapasitet.