Personer med emneord «Sosial ulikhet»

Navn Telefon E-post Emneord
Aas, Eline Førsteamanuensis +47-22845036 eline.aas@medisin.uio.no Samfunnsøkonomi, Økonomisk evaluering, Sosial ulikhet, Estimering av behandlingskostnader, Registerdata
Borgen, Nicolai Topstad Postdoktor +47-22855248 n.t.borgen@sosgeo.uio.no Sosial ulikhet, Sosiologi, Arbeid og velferd, Inntekt
Flemmen, Magne Førsteamanuensis +47-22854270 magne.flemmen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet
Hansen, Marianne Nordli Professor +47-22855267 m.n.hansen@sosgeo.uio.no Sosial ulikhet, Sosiologi
Hermansen, Are Skeie Postdoktor +47-22844715 a.s.hermansen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Minoriteter, Sosial ulikhet
Isungset, Martin Arstad Stipendiat +47-22855290 m.a.isungset@sosgeo.uio.no Teknologi, Sosial ulikhet, Arv og miljø, Segregering
Larsen, Edvard Nergård Stipendiat e.n.larsen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet, Etnisitet, Diskriminering
Lien, Nanna Professor +47-22851378 97593816 (mob) nanna.lien@medisin.uio.no Atferd, Samfunnsernæring, Forebygging og mestring, Barn og unge, Longitudinelle studier, Ernæring, Sosial ulikhet
Ljunggren, Jørn Postdoktor +47-22844252 41921291 jorn.ljunggren@sosgeo.uio.no Sosial ulikhet, Sosial mobilitet, Klasse, Eliter, Sosiologi
Mastekaasa, Arne Professor +47-22856757 arne.mastekaasa@sosgeo.uio.no Sosiologi, Sosial ulikhet
Moe, Hans Henrik Stipendiat +47-22855589 h.h.moe@ikos.uio.no Luftforurensning, Kina, Sosial ulikhet
Toft, Maren Forsker +47-22855143 marento@sosgeo.uio.no Sosial ulikhet, Sosiologi
Wessel, Terje Professor +47-22858331 terje.wessel@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Byutvikling, Minoriteter, Sosial ulikhet
Wiborg, Øyvind Førsteamanuensis +47-22858669 oyvind.wiborg@sosgeo.uio.no kvantitative metoder, Sosial ulikhet, Sosial mobilitet, Marginalisering, Sosiologi