Nettsider med emneord «Social work»

Image may contain: Text, White, Font, Logo, Daytime.
Publisert 31. mai 2019 09:37

Kursansvarlig: Stål Bjørkly

Studiepoeng: 5

Lokal kursside

Søkandsfrist: 5. august 2019

Image may contain: Text, White, Font, Logo, Daytime.
Publisert 31. mai 2019 09:34

Kursansvarlig: Aud Orøy

Studiepoeng: 5

Lokal kursside

Søkandsfrist: 5. august 2019

Publisert 4. mars 2019 13:51

Kursansvarlig: Professor Stål Bjørkly

Studiepoeng: 5

Lokal kursside

Søkandsfrist: 12. april 2019

Publisert 25. feb. 2019 14:13

A collaborative course between the Universities of Agder and Stavanger. The course will be held in Kristiansand, University of Agder

Course coordinators: Professor Solveig Botnen Eide, UiA and Professor Siv Oltedal, UiS

Course credits: 5 ECTS

Course website

Application deadline: 15/09/2019 - Registration

Publisert 13. feb. 2019 21:20

PHD301 Reflective Processes in Social Work 

A collaborative course between Universities of Stavanger and Agder.

Application deadline: 15.09.2019

Course date: 18.11.19 - 21.11.19  (4 days)

Course Coordinator: Professors Solveig B. Eide UiA and Siv Oltedal, UiS  Credits: 5 ECTS

Course website

Publisert 17. jan. 2019 14:15

Emneansvarlige: førsteamanuensis Anne Moe og professor Riina Kiik

Studiepoeng: 5 ECTs

Påmeldingsfrist: 1. februar 2019. Kandidater uten studierett ved NTNU søker via Søknadsweb.

Publisert 29. aug. 2018 09:35

Kontakt: Studiekoordinator Gunnvor Bakke

Studiepoeng: 5

Lokal kursside

Påmeldingsfrist: 20. september 2018

Publisert 15. aug. 2017 10:50

Kurskoordinator: Peder Fischer-Griffiths

Studiepoeng: 5 pts. (ECTS)

Lokal kursside

Påmeldingsfrist: 10. oktober 2017

Publisert 22. mai 2017 15:03

Studiepoeng: 5

Lokal kursside

Søknadsfrist: 20. august 2017