Personer med emneord «SMN»

Navn Telefon E-post Emneord
Alkauskas, Audrius Professor II audrius.alkauskas@smn.uio.no SMN, LENS
Andreassen, Magnus Stipendiat magnus.andreassen@smn.uio.no LENS, SMN, SOLARIS
Aravinthan, Sharmala Avdelingsingeniør +47 22856694 sharmala.aravinthan@kjemi.uio.no Instrumentansvarlig, SMN, Undervisningslaboratorium
Assmann, Nicole Stipendiat nicole.assmann@smn.uio.no SMN, LENS
Aunan, Erlend Stipendiat +47-90217255 (mob) erlend.aunan@kjemi.uio.no Kjemi, Katalyse, SMN
Bergsbak, Ingvild Stipendiat ingvild.bergsbak@smn.uio.no SOLARIS, LENS, SMN, Solar Physics, Solfysikk, Solceller
Bergum, Kristin Forsker kristin.bergum@smn.uio.no SMN
Bobal, Viktor Mihaly Senioringeniør +47 22852892 v.m.bobal@fys.uio.no SMN, Halvlederfysikk
Bonkerud, Julie Forsker julie.bonkerud@smn.uio.no SMN
Borgersen, Jon jon.borgersen@fys.uio.no SMN
Cao, Ning Stipendiat ning.cao@smn.uio.no SMN
Capel Berdiell, Izar Postdoktor +47 41232579 (mob) i.c.berdiell@smn.uio.no SMN, Katalyse, Katalysis, diffraksjon, kjemi
Cooil, Simon Phillip Postdoktor s.p.cooil@fys.uio.no LENS, SMN
Cordero Lanzac, Tomas Forsker t.c.lanzac@smn.uio.no katalyse, SMN, kjemi
Das, Tamal Forsker tamal.das@smn.uio.no SMN
Dayaghi, Amir Masoud Forsker a.m.dayaghi@smn.uio.no SMN
Dyrlie, Oddvar Overingeniør +47 22840655 oddvar.dyrlie@kjemi.uio.no Instrumentansvarlig, SMN
Ellingsen, Josef Gert Åsheim j.g.a.ellingsen@fys.uio.no Halvledere, MOCVD, SMN, MOVPE, ZnO, Tynnfilm
Emhjellen, Linn Katinka Susanne Shi l.k.s.s.emhjellen@smn.uio.no SMN
Finstad, Terje Gunnar +47 22852855 t.g.finstad@fys.uio.no SMN
Firth, Daniel Postdoctoral Research Fellow daniel.firth@smn.uio.no Katalyse, SMN, Kjemi
Fjellvåg, Helmer Professor +47 22855564 +47 41633921 (mob) helmer.fjellvag@kjemi.uio.no Energi, SMN
Fjermestad, Torstein Forsker torstein.fjermestad@kjemi.uio.no SMN
Fleischer, Christian 45275583 christian.fleischer@smn.uio.no SMN, Kjemi, 2D Materialer, Superkondensatorer, Fotoelektrokjemi, Elektrokjemi, Defektkjemi
Frøen, Emil Herman Stipendiat e.h.froen@smn.uio.no SMN, Nafuma
Galeckas, Augustinas Forsker +47 22852828 augustinas.galeckas@fys.uio.no SMN, LENS
Garcia Fernandez, Javier Postdoktor j.g.fernandez@smn.uio.no SMN, SMN strukturfysikk
Gerz, Isabelle Forsker isabelle.gerz@kjemi.uio.no kjemi, SMN, Katalyse
Grigorev, Aleksei Forsker aleksei.grigorev@fys.uio.no LENS, SMN
Hansen, Per-Anders Stensby Forsker p.a.s.hansen@kjemi.uio.no SMN, Optikk, Solceller, Tynnfilm, Luminescens
Haugsrud, Reidar Professor +47 22840659 reidar.haugsrud@kjemi.uio.no Kjemi, Uorganisk materialkjemi, SMN
Hommedal, Ylva Knausgård Stipendiat 47865275 y.k.hommedal@smn.uio.no SMN, LENS
Hval, Halvor Høen Stipendiat 48074288 h.h.hval@kjemi.uio.no SMN, MoZEES, batteri, katode
Ivashenko, Oleksii Forsker oleksii.ivashenko@smn.uio.no SMN, Kjemi, Nafuma
Johansen, Klaus Magnus Håland Forsker +47 22840936 k.m.h.johansen@fys.uio.no SMN, ZnO, halvledere, materialvitenskap ...
Karlsen, Kjetil Stipendiat kjetil.karlsen@mn.uio.no SMN, LENS
Kjeldby, Snorre Braathen Stipendiat s.b.kjeldby@smn.uio.no LENS, SMN
Kuznetsov, Andrej Professor +47 22857762 andrej.kuznetsov@fys.uio.no Detectors, Heterostructures, Nano- and microtechnology, SMN, Solar cells, China, Semiconductors, Radiation phenomena
Kvande, Karoline Stipendiat karoline.kvande@smn.uio.no Heterogeneous catalysis, Testing, Spectroscopy, Characterization, Zeolites, SMN, Katalyse
Langørgen, Amanda Stipendiat amanda.langorgen@smn.uio.no LENS, SMN
Larsen, Aleksander Amble Stipendiat a.a.larsen@smn.uio.no SMN, SMN strukturfysikk
Linderälv, Christopher Forsker christopher.linderalv@smn.uio.no LENS, SMN, Halvlederfysikk
Liu, Xin Forsker xin.liu@smn.uio.no SMN
Madathil, Reshma reshma.madathil@smn.uio.no SMN
Magdziarz, Agnieszka Beata Forsker agniemag@smn.uio.no SMN, Nafuma
Melteig, Elina Journalist og forskningsformidler 905 61 361 (mob) 90561361 elina.melteig@kjemi.uio.no Media, Pressekontakt, Nettsider, Sosiale medier, SMN, Kommunikasjon
Mirena, Juan Ignacio Forsker j.i.mirena@smn.uio.no SMN, Katalyse, kjemi
Monakhov, Eduard Professor +47 22840935 eduard.monakhov@fys.uio.no SMN
Nayak, Mrutyunjay Forsker mrutyunjay.nayak@smn.uio.no SMN, LENS
Nilsen, Ola Professor +47 22855558 99476424 ola.nilsen@kjemi.uio.no Kjemi, Energi, Uorganisk materialkjemi, SMN
Nygaard, Maren Skjøstad Førstekonsulent m.s.nygaard@smn.uio.no SMN, TeamSMN, Elektrokjemi, Strukturfysikk, Innkjøp, Nettpublisering
Nygård, Kristin Hubred Rådgiver +47 22852879 k.h.nygard@smn.uio.no SMN, TeamSMN, LENS, NorFab, Forskningsadministrasjon
Olsen, Vegard Skiftestad Forsker +47 22840956 99159872 v.s.olsen@fys.uio.no SMN, NorFab, MiNaLab, Halvledere, Solceller, LED, Lysdiode, Sputtering
Ousdal, Erlend Lemva Stipendiat erlendou@student.matnat.uio.no LENS, SMN
Pedersen, Inger Anne Seniorrådgiver +47 22856421 +47 92221596 i.a.pedersen@mn.uio.no Fysisk institutt, SMN, CCSE, Porelab, NJORD, NorFab, Økonomi, Budsjett, Prognose, Økonomistyring, Rapportering, Nasjonal infrastruktur, Leiested
Petlund, Henrik Stipendiat henrik.petlund@kjemi.uio.no SMN, Electrochemistry, Materials science, CO2 electroreduction, Catalysis
Polfus, Jonathan Førsteamanuensis 40061363 jonathan.polfus@kjemi.uio.no Materialvitenskap og -teknologi, Nanoteknologi, Defektkjemi, Protonledere, 2D Materialer, SMN
Ponniah, Vajeeston Førsteamanuensis +47 22855613 vajeeston.ponniah@kjemi.uio.no Uorganisk materialkjemi, Kjemi, SMN
Poulia, Anthoula Forsker anthoula.poulia@smn.uio.no SMN, fysikk, SMN strukturfysikk
Prodinger, Sebastian Forsker sebastian.prodinger@smn.uio.no SMN, kjemi, Katalyse
Ravindran, Ponniah Forsker 22 85 56 06 ravindran.ponniah@kjemi.uio.no Kjemi, Uorganisk materialkjemi, SMN
Razinkovas, Lukas Forsker lukas.razinkovas@smn.uio.no SMN, LENS
Redekop, Evgeniy Researcher +47 22855451 evgeniyr@smn.uio.no Catalysis, SMN, Chemistry, Energy
Rivas Gongora, David Postdoktor d.a.r.gongora@smn.uio.no LENS, SMN
Roen, Stine Stipendiat 46694092 (mob) stinmr@uio.no Elektrokjemi, SMN elektrokjemi, SMN
Rosnes, Andreas Stipendiat +47 414 29 716 andreas.rosnes@smn.uio.no SMN, SOLARIS, SMN elektrokjemi, SMN strukturfysikk, Electrochemistry, Structure Physics, LENS
Sannes, Dag Kristian Stipendiat +47-91717083 d.k.sannes@smn.uio.no Kjemi, SMN, Katalyse
Shostak, Vladyslav Stipendiat vladyslav.shostak@kjemi.uio.no Kjemi, Katalyse, SMN
Singh, Kalpana Forsker kalpana.singh@smn.uio.no SMN, SMN elektrokjemi, Elektrokjemi
Solemsli, Bjørn Gading Stipendiat +47 48309596 b.g.solemsli@smn.uio.no Heterogeneous catalysis, Testing, Characterization, SMN, Katalyse, iCSI
Soltani, Nayereh Forsker nayereh.soltani@smn.uio.no SMN, LENS
Staurset, Sigrid Forskningsrådgiver +47 22 84 06 64 sigrid.staurset@smn.uio.no TeamSMN, SMN, Elektrokjemi, Forskningsadministrasjon
Steensen, Tonje Berg Forskningsrådgiver +47 22 85 40 22 t.b.steensen@smn.uio.no TeamSMN, SMN, Katalyse, Forskningsadministrasjon, kjemi, Kjemisk institutt
Strandbakke, Ragnar Forsker +47 22840660 +4791177460 ragnar.strandbakke@kjemi.uio.no SMN
Svelle, Stian Professor +47 22855454 stian.svelle@kjemi.uio.no Kjemi, Katalyse, SMN, Kjemi, Materialvitenskap og teknologi, Modellering og simulering, Nanoteknologi, Olje og gass
Sverdlilje, Katja Sofie Støren Stipendiat k.s.s.sverdlilje@smn.uio.no SMN, Bioimpedance, Thin films, Solid State Ionics, Solid State Electrochemistry, Electric Impedance Spectroscopy
Von Wenckstern, Holger Professor h.von.wenckstern@fys.uio.no SMN
Wragg, David Stephen Forsker +47 22858232 d.s.wragg@smn.uio.no Kjemi, Uorganisk materialkjemi, SMN
Zacharaki, Eirini Forsker +47 22852827 eirini.zacharaki@fys.uio.no LENS, SMN, NorFab
Årvik, Stian Legøy Stipendiat stianlaa@student.matnat.uio.no Katalyse, Kjemi, SMN