Nettsider med emneord «Rettsstat»

Publisert 7. sep. 2018 12:28
Publisert 8. aug. 2018 09:05
Publisert 5. mars 2012 11:48

I oppslaget "På æren løs" (A-magasinet nr. 8 2012) blir det påstått at Laila og Terje Aarli mistet æren da de feilaktig ble mistenkt for ildpåsettelse. Men var det æren de mistet, eller var er det verdigheten eller integriteten deres som ble krenket? Valg av begreper er her viktige.