Personer med emneord «Rettshistorie»

Navn Telefon E-post Emneord
Bull, Kirsti Strøm Professor emerita +47-22859341 k.s.bull@jus.uio.no Tingsrett, Samerett, Rettshistorie, Familie- og arverett
Halvorsen, Marit Professor +47 22859785 marit.halvorsen@jus.uio.no Helserett, Rettshistorie
Hjort, Maria Astrup Professor +47 22859472 m.a.hjort@jus.uio.no Rettshistorie, Sivilprosess, Straffeprosess, Etikk
Leerberg, Nora Naguib Stipendiat +47 22845901 n.n.leerberg@jus.uio.no Rettshistorie
Michalsen, Dag Professor +47 22859434 +47 97043532 (mob) dag.michalsen@jus.uio.no Rettshistorie
Priemel, Kim Christian Professor +47 22857213 k.c.priemel@iakh.uio.no Historie, Samtidshistorie, Rettshistorie, økonomisk historie, Historisk teori og metode
Rørvik, Thor Inge Universitetslektor +47 22854916 t.i.rorvik@ifikk.uio.no Idehistorie, Filosofihistorie, Teori og metode, Politisk filosofi, Krig, Naturrett, Rettshistorie, Universitetshistorie
Stenseth, Geir Professor +47 22859609 geir.stenseth@jus.uio.no Tingsrett, Naturressursrett, Allmenn rettsteori, Rettshistorie
Sunde, Jørn Øyrehagen Professor +47 22859463 j.o.sunde@jus.uio.no Rettshistorie, Rettsstaten, Juridisk metode, Rett og religion, Lovgivningslære, Rettsteknologi
Sæteren, Annichen Kongsvik Stipendiat +47 22859589 46661987 a.k.sateren@jus.uio.no Forvaltningsrett, Havbruksrett, Miljørett, Europarett, EØS-rett, WTO, Rettshistorie, Rettsfilosofi, Juridisk metode, Rettskildelære, Dyrevelferdsloven, Avdeling for sjørett
Tuseth, Bård Sverre Universitetslektor +47 22859494 b.s.tuseth@jus.uio.no Rettshistorie