Personer med emneord «Reformer»

Navn Telefon E-post Emneord
Askim, Jostein Professor +47 22855169 46765278 jostein.askim@stv.uio.no Reformer, politisk ledelse, styring
Gornitzka, Åse Viserektor for forskning og internasjonalisering 22856036 ase.gornitzka@stv.uio.no Offentlig politikk og administrasjon, Organisasjonsteori, Reformer, EU, Kunnskapsorganisasjoner