Nettsider med emneord «Psychology»

Image may contain: Text, Font, Logo, Brand, Graphics.
Publisert 8. juli 2020 11:06

Contact: Mari Falch- Pedersen

Credits: 5 ECTS

Registration: Eksterne søkere fyller ut søknadsskjema (se emneside) og sender dette til Mari Falch- Pedersen på mail sammen med en side om relevans av samarbeidsbasert forskning i eget prosjekt, inkludert beskrivelse av egne mål for læring i emnet.

Application deadline:  1 October 2020

Course description

Publisert 7. feb. 2020 14:34

Psychology of Music

Research Associate Sam Mehr, Harvard University, USA

Dates: 29 June - 3 July 2020

Publisert 15. nov. 2018 11:05

Contact: Marte Nilsen 

Course credits: 5 ECTS

Course website

Application deadline: 6 March 2019