Personer med emneord «Prosjektledelse»

Navn Telefon E-post Emneord
Aaby, Bent Seniorarkitekt +47 91721532 (mob) bent.aaby@admin.uio.no Prosjektledelse, Skilting, Verneplaner
Andersen, Lena Seksjonssjef +47 22855330 +47 95921564 lena.andersen@admin.uio.no ePhorte, Prosjektledelse, Arkiv
Andresen, Rasmus Gelting Seksjonssjef +47 22858313 93838634 r.g.andresen@hf.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskerutdanning, Forskningsstøtte, Prosjektledelse, Strategi
Bjureke, Kristina Universitetslektor +47 22851815 +47 95200804 (mob) +47 952 00 804 kristina.bjureke@nhm.uio.no Museumslektor, Biologi, Botanikk, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU), EU, Prosjektledelse
Buvik, Trond Senioringeniør +47 91853199 (mob) trond.buvik@admin.uio.no Eiendomsutvikling, Prosjektledelse, Brukerbehov
Eidsvåg, Jostein Seniorarkitekt jostein.eidsvag@admin.uio.no Prosjektledelse
Faye-Lund, Trine Seniorarkitekt +47 48040268 (mob) trine.faye-lund@admin.uio.no Prosjektledelse
Forsbring, Morten Werner Seksjonssjef +47 22852893 +47 90039290 (mob) werner@usit.uio.no virtualisering, lagring, backup, datarom, prosjektledelse, linux, nettverk, høytilgjengelighet, IPv6, DNS, hostmaster
Gangsøy, Renathe Seniorrådgiver renathe.gangsoy@admin.uio.no Kompetanseutvikling, Lederutvikling, Prosjektledelse, HR-utvikling, Organisasjonsutvikling
Gulbrandsen, Are Dag Senioringeniør +47 22852881 +47 97122198 (mob) a.d.gulbrandsen@usit.uio.no Web, Informasjonsarkitektur, Systemutvikling, Nettskjema, DevOps, Konseptuell modellering, Databaser, Semantisk teknologi, Java, Programmering, JVM-tuning, Stresstesting, Prosjektledelse
Gulliksen, Marianne Vedeler Seniorarkitekt +47 94867416 (mob) m.v.gulliksen@admin.uio.no Byggesaker, Prosjektledelse
Hauglin, Helge Senioringeniør +47 22840751 helge.hauglin@usit.uio.no Lagring, backup, unix, prosjektledelse
Heesch, Christina Bergstad Seniorrådgiver +47 22851140 +47 92456870 (mob) c.b.heesch@medisin.uio.no Nettredaktør, Kommunikasjon, Rekruttering, Pressekontakt, Nettpublisering, Sosiale medier, Prosjektledelse
Hemstad, Arild IT leder +47-22842210 +47 92036557 (mob) arild.hemstad@its.uio.no IT-ansvarlig, IT-støtte til forskning, IT-støtte til undervisning, Prosjektledelse
Hovlandsvåg, Joakim Seksjonssjef +47 22840195 +47 41663174 (mob) joakim.hovlandsvag@usit.uio.no IT-tjenester, Cerebrum, Scrum, Prosjektledelse
Høgdahl, Sven Seniorrådgiver +47 22845330 sven.hogdahl@usit.uio.no Nettsider, Web, Innholdsrådgivning, Interaksjonsdesign, UX, Vortex, Prosjektledelse, Universell utforming
Jenssen, Astrid Prosjektleder +47 22852468 +47 90108879 (mob) astrid.jenssen@usit.uio.no Web, Vortex, Prosjektledelse, Universell utforming
Johansen, Bente Seniorrådgiver +47 22844074 +47 46696176 bente.johansen@admin.uio.no Prosjektledelse, HR-utvikling, Kompetanseutvikling, Arbeidsmiljøutvikling, Kurs
Joryd, Göran Prosjektleder +47 22135285 goran.joryd@khm.uio.no Prosjektledelse, Vikingtidsmuseet
Karlgård, Tone Cecilie Simensen Universitetslektor +47 22859956 +47 98649563 t.c.s.karlgard@khm.uio.no Sosialantropologi, Utstillinger, museologi, Museumspedagogikk, Prosjektledelse, Etnografi
Kjekshus, Gyda Seniorrådgiver +47 22840039 +47 41522136 (mob) gyda.kjekshus@usit.uio.no Nettredaktør, Nettpublisering, Eiendomskoordinator, Kommunikasjon, Opplæring, Prosjektledelse
Kleven, Trine Avdelingsleder +47 95940114 (mob) trine.kleven@medisin.uio.no Administrasjon, Ledelse, Prosjektledelse, Koordinering, Nettredaktør, Forskningsformidling, Kommunikasjon, Rekruttering, SHE
Kolstad, Elisabeth Seksjonssjef +47 22856308 +47 95037291 (mob) elisabeth.kolstad@admin.uio.no Applikasjonsforvaltning, Prosjektledelse, Rådgivning, Unit4 ERP
Komissarova, Tatsiana Permisjon til 30.04.2022 Kommunikasjon, vortex, nettredaktør, prosjektledelse, strategi, organisasjonsutvikling, samarbeid, erfaring- og kunnskapsdeling, web publisist, sosiale medier
Koskinen, Tarja Marketta Seniorarkitekt +47 91854628 (mob) t.m.koskinen@admin.uio.no Prosjektledelse
Kvernstuen, Liv Guro Senioringeniør +47 22851683 95 12 62 61 l.g.kvernstuen@nhm.uio.no eiendomskoordinator, Prosjektledelse
Kvernstuen, Torgeir Seksjonssjef +47 22851132 +47 90162312 (mob) torgeir.kvernstuen@medisin.uio.no Prosjektledelse, Administrativ ledelse, Budsjett, Mekanikk
Meland, Ida Prosjektleder +47 99703855 (mob) ida.meland@usit.uio.no UX, Universell utforming, Prosjektledelse, Web, Innholdsrådgivning
Michelsen, Erik Sandberg Prosjektleder 41447539 e.s.michelsen@usit.uio.no Prosjektledelse
Morken, Tone Seniorrådgiver +47 22856322 +47 95832712 (mob) tone.morken@admin.uio.no Applikasjonsforvaltning, Prosjektledelse, Rådgivning, Systemutvikling, Økonomirapporter, Unit4 ERP
Munthe-Kaas, Erik Sjefingeniør +47 99206503 (mob) erik.munthe-kaas@admin.uio.no Ledelse, Prosjektledelse, Økonomistyring, Byggesaker
Norheim, Brynjulv Seniorrådgiver +47 22850367 +47 45021976 (mob) brynjulv.norheim@teologi.uio.no Etter- og videreutdanning (EVU), Prosjektledelse, Fleksibel læring, Canvas, Universell utforming, IKT og læring, AV-tjenester
Olafsen, Thomas Seniorrådgiver +47 22850132 +47 92 22 31 21 thomas.olafsen@medisin.uio.no Kommunikasjon, Arrangementer, Nettpublisering, Forskningsformidling, Prosjektledelse, Sosiale medier, Pressekontakt
Olsen, Rune Gruppeleder +47 22852924 +47 40214714 (mob) rune.olsen@usit.uio.no Ledelse, Prosjektledelse, Drift, Brukerstøtte, Brukeradministrasjon, Ticketsystem, Request Tracker, RT, RPA, Robot Process Automation
Pollen, Birgitte Grydeland Avdelingsleder 228550019 b.g.pollen@ils.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, Ekstern finansiering, Forskerutdanning, Kommunikasjon, Prosjektledelse, internasjonalisering
Pughe, David Avdelingsingeniør david.pughe@mn.uio.no Prosjektledelse, AV, AV-tjenester, IT-tjenester, IT-støtte til undervisning, IT-drift, Brukerstøtte, Brukerdrevet innovasjon, interaksjonsdesign
Ratnaweera, Chandani Seniorarkitekt +47 91832116 (mob) chandani.ratnaweera@admin.uio.no Prosjektledelse
Rindal, Eirik Senioringeniør +47 22851872 +47 40224872 (mob) eirik.rindal@nhm.uio.no Biologi, Årsplan, Flytting, Mikroskopi, Prosjektledelse
Rosseland, Silje Marie Kile Seniorrådgiver +47 22845302 siljer@medisin.uio.no Internkommunikasjon, Krisekommunikasjon, Strategisk kommunikasjon, Nettredaktør, Kommunikasjon, Profilering, Nettpublisering, Prosjektledelse, Forskningsformidling, Pressekontakt
Rustad, Heidi Seksjonsleder +47-45861350 (intern nr. 31499) (mob) b.h.rustad@ub.uio.no Bibliotek, Ledelse, Bibliotekutvikling, Prosjektledelse
Rustad, Julianne Seniorrådgiver +47 22841935 julianne.rustad@iakh.uio.no Forskerskole, PhD koordinator, Arkeologi, ERC, Creative IPR, Prosjektledelse, Moderne historie
Seierstad, Magnus Seniorrådgiver +47 22845315 +47 98180886 magnus.seierstad@medisin.uio.no Prosjektledelse, Internasjonalt samarbeid, Ekstern finansiering, EU, Rapportering, Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, RESCUER, CoMorMent
Skartland, Eva-Gurine Seniorrådgiver e.g.skartland@admin.uio.no Prosjektledelse
Smestad, Trine Seniorrådgiver +47 22858112 +47 932 66 453 trine.smestad@uv.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Nettredaktør, Web, forskningsformidling, prosjektledelse
Sogn, Trygve Sjefingeniør +47 91607628 (mob) trygve.sogn@admin.uio.no Byggesaker, Prosjektledelse
Solli, Sten Seksjonssjef +47 22852411 sten.solli@usit.uio.no ByggIT, IoT, Byggeprosjekter, Drift, Prosjektledelse, Integrasjoner
Sollund, Ingvild Prosjektleder +47 22840903 +47 91861876 (mob) 91861876 ingvild.sollund@usit.uio.no Web, Prosjektledelse
Solvang, Helle Seniorrådgiver +47 22852537 +47 95048969 (mob) helle.solvang@usit.uio.no BOT, Oracle, Databaser, Prosjektledelse
Stamnes, Monica Senioringeniør +47 22852503 +47 93889064 (mob) monica.stamnes@usit.uio.no Web, Prosjektledelse
Stang, Charlotte Windel Seniorarkitekt +47 40494440 (mob) c.w.stang@admin.uio.no Eiendomsutvikling, Prosjektledelse
Strandh, Bente Hennie Seniorrådgiver +47 22855445 +47 99225848 (mob) b.h.strandh@admin.uio.no Prosjektledelse, Koordinering, Administrasjon, Informasjon
Strøm, Marianne Prosjektleder utstillinger og nestleder +47 913 90 908 (mob) marianne.strom@nhm.uio.no Utstillinger, Prosjektledelse
Sørensen, Anette Avdelingsleder +47 23066824 +47 97514857 anette.sorensen@medisin.uio.no Administrativ ledelse, Økonomistyring, Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, EU finansiering, Prosjektledelse, Likestilling, Forskerstøtte MED
Thorsen, Jan Seniorrådgiver +47 41573778 (mob) jan.thorsen@admin.uio.no Prosjektledelse, Administrative IT-tjenester, Systemeierskap, Lønnsforhandlinger, HR system
Ugletveit, Hedda HR-sjef +47 22851819 +47 90150537 (mob) hedda.ugletveit@nhm.uio.no HR, Arbeidsrett, Personaladministrasjon, Rekruttering, Tilsetting, Fratredelse, Fravær, Lønn, Permisjon, Pensjon, Opprykk, Likestilling, Mangfold Partssamarbeid, Medbestemmelse, Ledelse, Prosjektledelse, Prosessledelse, Organisasjonsutvikling, Medarbeiderundersøkelser, Arbeidsmiljø
Venjum, Svein Ellingson Senioringeniør +47 22844405 +47 95743355 (mob) s.e.venjum@admin.uio.no Internkontroll, Elektro, Byggesaker, Prosjektledelse
Vinberg, Elina Rådgiver +47 22858626 +47 93899980 elina.vinberg@uv.uio.no Forskningsadministrasjon, Datahåndtering, Prosjektledelse, Cristin, Personvern
Wang, Heidi Rådgiver +47 22857846 +47 48237080 (mob) heidi.wang@admin.uio.no Applikasjonsforvaltning, Prosjektledelse, Testledelse, Rådgivning, Unit4 ERP, OrgReg
Wiersholm, Anne Catrine Seniorrådgiver +47 22854867 +47 90027567 (mob) a.c.wiersholm@admin.uio.no Applikasjonsforvaltning, Prosjektledelse, Rådgivning, Systemutvikling, Økonomirapporter, Unit4 ERP
Wormnæs, Øyvin Senioringeniør +47 22852865 oyvin.wormnas@usit.uio.no Innkjøp, Prosjektledelse
Årmal, Sahar Senioringeniør +47 48389007 (mob) sahar.armal@admin.uio.no Byggesaker, Prosjektledelse
Ødegård, Ola ola.odegard@usit.uio.no Prosjektledelse, Entreprenørskap, SLA
Øie, Janina Frahm Seniorarkitekt +47 41905141 (mob) j.f.oie@admin.uio.no Prosjektledelse