Nettsider med emneord «Populisme»

Publisert 8. sep. 2017 15:24

How could the PP threaten the ruling position of the traditional parties?

STV2360, autumn 2015

Grade: B

Publisert 1. sep. 2017 13:26

Oppgave: "Hva menes med «populistisk» parti? Plasser noen partier som faller i denne kategorien og begrunn plasseringen."

STV1000, høsten 2016.