Nettsider med emneord «Politisk teori»

Publisert 4. jan. 2021 14:27
Publisert 20. feb. 2020 15:21
Henter forslag fra Google
Publisert 26. juni 2019 09:15

Verdens mest kjente filosof fyller 90. Habermas har inspirert generasjoner av samfunnsforskere også her til lands. Fortsatt gir han tankevekkende bidrag. 

Europaparlamentet i Strasbourg (colourbox.com)
Publisert 23. jan. 2019 13:18

Er differensiering en del av problemet eller løsningen når det gjelder EUs utfordringer? EU3D skal undersøke når differensiering er politisk akseptabelt, institusjonelt bærekraftig og demokratisk legitimt.

Publisert 3. jan. 2018 14:41
Publisert 17. jan. 2017 10:32

En rekke kriser har skapt nye legitimitetsutfordringer for EU. Har EUs svar på disse krisene vært legitime? Tjue europeiske partnere tar for seg disse spørsmålene i PhD-nettverket PLATO, som koordineres av ARENA.

Publisert 8. aug. 2016 09:44
Publisert 9. jan. 2014 14:26
Publisert 21. sep. 2010 13:23
Publisert 21. sep. 2010 13:23
Publisert 21. sep. 2010 13:19
Publisert 21. sep. 2010 13:18
Publisert 5. aug. 2010 11:16
Publisert 30. juli 2010 09:44