Nettsider med emneord «Place-making»

Publisert 6. des. 2010 18:54

Cand.polit. Anne-Katrine Brun Norbye ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden Dr.philos.:

En fornemmelse av støl. Om meningsdannelse av sted og moderne stølsliv i Hallingdal, Norge.