Nettsider med emneord «Partier»

Publisert 1. sep. 2017 13:26

Oppgave: "Hva menes med «populistisk» parti? Plasser noen partier som faller i denne kategorien og begrunn plasseringen."

STV1000, høsten 2016.

Publisert 28. aug. 2014 11:02

Party-Interest Group Relationships in Contemporary Democracies: Character, Causes and Consequences er et forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråds frie prosjektstøtte «FRIHUSAM Unge forskningstalenter» og Universitetet i Oslo («Fellesløftet 2014»). Prosjektet ledes av professor Elin Haugsgjerd Allern, og vil vare fra høsten 2014 til høsten 2018.