Nettsider med emneord «Oslo»

Publisert 25. okt. 2013 10:31

Oslo MedTech savnet et virkemiddel for å fremme innovasjon i nært samspill med brukere og behov, og endte opp med å skape en helt ny satsing. Sykehus, forskningsmiljøer og bedrifter som arbeider med å skape nye varer og tjenester innenfor helse er med i nettverket Oslo MedTech, de er støttet økonomisk blant annet av VRI-programmet til Norges forskningsråd.

Publisert 22. sep. 2010 14:01

Immigrants and descendants constituted 10, 6 % of Norway’s population in 2009; the share is in the middle of the European range. More than two thirds of the immigrant population is 'non-Western', and it is these groups that receive most attention both from researchers and the general public.  EUMARGINS is collecting data about young adults immigrants living in Oslo; the capital with nearly 590 000 inhabitants, and the place in which the majority of Norway’s immigrant population is living. When looking at children and youth, more than one third of the population are non-Western immigrants. EUMARGINS’ focus is however upon young adult immigrants with all kinds of country backgrounds. Fatima, Jengar and Haile are three representatives of the Norwegian context. Follow the links to read their stories.