Personer med emneord «Organisasjonsutvikling»

Navn Telefon E-post Emneord
Aks, Elisabeth Seksjonssjef +47 22852263 +47 91742265 (mob) elisabeth.aks@odont.uio.no Økonomistyring, Internkontroll, Organisasjonsutvikling, Personaladministrasjon
Augedal, Knut Seniorrådgiver +47 22840173 +47 47285001 (mob) knut.augedal@link.uio.no Ledelse, Strategi, Prosjektkoordinering, Konsultasjon, Organisasjonsutvikling, Ressursplanlegging, Rådgivning, Innovasjon, Management, strategic development, Project management, Counselling
Bakken, Bente Follestad Seksjonssjef +47 22859577 93029605 b.f.bakken@khm.uio.no HR System, Rekruttering, Kurs, HR-strategi, Kompetanseutvikling, Organisasjonsutvikling
Gangsøy, Renathe Seniorrådgiver renathe.gangsoy@admin.uio.no Kompetanseutvikling, Lederutvikling, Prosjektledelse, HR-utvikling, Organisasjonsutvikling
Grimstad-Nielsen, Linn Seniorrådgiver +47 47257640 (mob) linn.grimstad-nielsen@admin.uio.no Arbeidsmiljøutvikling, Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, Kompetanseutvikling, Prosess- og prosjektledelse, Lederstøtte, Organisasjonsutvikling
Grønning, Terje Professor +47 22855336 terje.gronning@iped.uio.no Arbeidslivslæring, Entreprenørskap, Innovasjon, Organisasjonsteori, Organisasjonsutvikling
Haakstad, Eirik assisterende fakultetsdirektør 22859331 22859331 (mob) 22859331 eirik.haakstad@jus.uio.no Ledelse, Organisasjonsutvikling, HR-system, Valg, Fakultetsstyret
Haugsland, Lin Anett Otterøen Seniorrådgiver +47 93444303 (mob) l.a.o.haugsland@admin.uio.no Prosess- og prosjektledelse, Prosesstøtte, Organisasjonsutvikling, Virksomhetsstyring
Kaas, Astrid Waaler Kontorsjef +47 22855018 +47 41407447 a.w.kaas@ils.uio.no LAMU, Årsplan, Økonomi, Organisasjonsutvikling, HMS, Bestilling, Arbeidsmiljø, Rekruttering, Strategi, Personaladministrasjon, Budsjett
Kjelling, Teis Daniel Kontorsjef +47 22842012 +47 90085116 (mob) t.d.kjelling@nchr.uio.no Adminstrativ ledelse, Personaladministrasjon, Økonomistyring, Organisasjonsutvikling, planarbeid, Menneskerettigheter, Budsjett
Komissarova, Tatsiana Permisjon til 30.04.2022 Kommunikasjon, vortex, nettredaktør, prosjektledelse, strategi, organisasjonsutvikling, samarbeid, erfaring- og kunnskapsdeling, web publisist, sosiale medier
Lingaas, Else Marie Seniorrådgiver 22856332 48150590 (mob) e.m.lingaas@mn.uio.no FRONT, kjønnsbalanse, likestilling, organisasjonsutvikling, ledelsesutvikling, etter- og videreutdanning
Lingjærde, Grete Christina Underdirektør +47 90036238 (mob) 90036238 g.c.lingjarde@ub.uio.no Ledelse, Organisasjonsutvikling, Strategi, Systemutvikling, Informatikk
Lomell, Lars Seksjonssjef 92290101 lars.lomell@link.uio.no ledelse, strategi, økonomistyring, prosjektstøtte, personal, forskningsformidling, kunnskapskanalen, digitale læringsomgivelser, audio-visuell formidling, undervisning, organisasjonsutvikling, læringsmiljø.
Lund, Hans-Jørgen Seksjonssjef +47 22859207 92625140 h.j.lund@medisin.uio.no Økonomistyring, Rådgivning, Analyse, Rapportering, Organisasjonsutvikling, Budsjett, Regnskap, Forskerstøtte MED
Løvbak, Hege Elisabeth Seniorrådgiver +47 92042455 (mob) h.e.lovbak@admin.uio.no Ledelse, Strategi, Organisasjonsutvikling, Kompetanseutvikling
Millar, Koyote Seniorrådgiver +47 22854238 koyote.millar@admin.uio.no Prosesstøtte, Prosess- og prosjektledelse, Organisasjonsutvikling, Coaching
Mjelde, Helge Seniorrådgiver helge.mjelde@ub.uio.no Lederstøtte, Strategisk rådgivning, Organisasjonsutvikling, Administrasjon
Moss, Anders Seksjonssjef +47 22851053 +47 91617535 (mob) anders.moss@uv.uio.no Rekruttering, Organisasjonsutvikling, Arbeidsmiljø, Ansettelser, Likestilling, HMS, Personaladministrasjon
Otnes, Mari Camilla Risdal Underdirektør +47 22856883 +47 48276928 (mob) m.c.r.otnes@ub.uio.no Administrativ ledelse, Bibliotek, HR-utvikling, Organisasjonsutvikling, Virksomhetsstyring
Skramstad, Tone Kontorsjef +47 22858646 +47 93092281 (mob) 93092281 tone.skramstad@fys.uio.no Ledelse, Administrasjon, Nettredaktør, Administrativ ledelse, HMS, Organisasjonsutvikling, Personaladministrasjon, Økonomi, Strategi
Stokke, Knut Tore Kontorsjef +47 22850509 +47 91702320 (mob) k.t.stokke@medisin.uio.no Ledelse, Strategi, Adminstrativ ledelse, Organisasjonsutvikling, Virksomhetsstyring, Økonomistyring
Thorsen, Sibel Rådgiver +47 453 92 553 (mob) sibel.thorsen@nhm.uio.no Lederstøtte, Administrasjon, Koordinering, Partssamarbeid, Arbeidsmiljø, Organisasjonsutvikling, Lederutvikling, Kommunikasjon
Ugletveit, Hedda HR-sjef +47 22851819 +47 90150537 (mob) hedda.ugletveit@nhm.uio.no HR, Arbeidsrett, Personaladministrasjon, Rekruttering, Tilsetting, Fratredelse, Fravær, Lønn, Permisjon, Pensjon, Opprykk, Likestilling, Mangfold Partssamarbeid, Medbestemmelse, Ledelse, Prosjektledelse, Prosessledelse, Organisasjonsutvikling, Medarbeiderundersøkelser, Arbeidsmiljø
Valbø, Line Altern Halvorsen Kontorsjef +47 22855472 l.a.h.valbo@kjemi.uio.no Budsjett, Ansettelser, Organisasjonsutvikling, Personaladministrasjon, HMS, Betaling, Strategi, Arbeidsmiljø, Økonomi, Årsplan
Valmot, Sidsel Gunn Seniorrådgiver +47 22856178 s.g.valmot@admin.uio.no Lederutvikling, Organisasjonsutvikling, Kompetanseutvikling
Westgaard, Linda Therese Sørensen Rådgiver +47 22856304 l.t.s.westgaard@mn.uio.no ForVei, InterAct, veiledning, studentoppfølging, motivasjon, trivsel, mestring, læringsmiljø, Gruppelærerseminar, programseminar, samtaleteknikk, stressmestring, kurs, studieteknikk, organisasjonskultur, organisasjonsutvikling, foredragsholder, seminarkoordinator, kollegaveiledning, gruppefasilitator