Nettsider med emneord «Organisasjonsendring»

Publisert 11. apr. 2018 15:44

Holdninger til innføringen av elektronisk pasientjournal på sykehus blant leger og ledere

OADM3090. Våren 2017.

Karakter: A

Publisert 6. apr. 2018 12:36

«Hvorfor oppstår det behov for endring i organisasjonen ved innføring av velferdsteknologi?»

OADM3090, våren 2017

Karakter: A