Personer med emneord «Opptak»

Navn Telefon E-post Emneord
ARNFINSEN, DEBORAH ANN Rådgiver +47-22850523 d.a.arnfinsen@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Opptak, Eksamen, Emner
Arntsen, Borghild M Seniorrådgiver +47-22845806 b.m.arntsen@medisin.uio.no Forskerlinjen, Forskningsadministrasjon, Rekruttering, Opptak, Eksamen
Atubo, Brenda Apili Seniorkonsulent +47-22851254 b.a.atubo@astro.uio.no Administrasjon, Eksamen, Timeplanlegging, Studieadministrasjon, Opptak, Forskerutdanning, Studieveiledning, FS, TP, Bilaglønn, Innkjøp
Brekke, Eleonora Seniorkonsulent +47-22850562 eleonora.brekke@medisin.uio.no Opptak, Studieveiledning, Emner, Eksamen, Studieadministrasjon
Brørs, Birgitte Nestleder +47-22841117 birgitte.brors@admin.uio.no Opptak, Administrativ ledelse, Nettpublisering
Christophersen, Heidi Anne Camilla Seniorrådgiver +4722855791 heidi.christophersen@teologi.uio.no Studieadministrasjon, Evaluering, Statistikk, Opptak, Kvalitetssystem, Regelverk, Studiekvalitet, Analyse, Læringsmiljø
Dalseth, Kirsti Ales Avdelingsleder +47-22850476 k.a.dalseth@kjemi.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Opptak, Tilrettelegging, Internasjonalisering, Emner, Kvalitetssikring, InterAct, Kjemi, Materialvitenskap
Eikeset, Birgitte Rådgiver +47-22854309 birgitte.eikeset@admin.uio.no Opptak, Regelverk, Nettpublisering
Ekker, Arild Seniorkonsulent +47-22856282 arild.ekker@admin.uio.no Opptak
Ellingsen, Hanne Degerstrøm Rådgiver +47-22850424 h.d.ellingsen@admin.uio.no Opptak
Enge, Kristina Rådgiver +47-22857855 kristina.enge@admin.uio.no Opptak
Engen, Stian Seniorrådgiver +47-22840262 stian.engen@mn.uio.no Forskerutdanning, Opptak, Karrierestøtte, Ph.d., postdok
Enger, Tone Seniorkonsulent +47-22855115 tone.enger@econ.uio.no Opptak, Avhandlinger, Eksamen, Prøveforelesning, Ph.d., Emner, Disputas
Eriksen, Terese Seniorkonsulent +47-22850526 terese.eriksen@medisin.uio.no Opptak, Studieveiledning, Emner, Eksamen, Studieadministrasjon
Filmberg, Ellen Seniorkonsulent +47-22854357 ellen.filmberg@imv.uio.no Felles studentsystem FS, Canvas, Disputas, Eksamen, Opptak, TP
Hansen, Anne-Lise Siljeholm Seniorrådgiver +47-22858093 +47-48276884 (mob) a.l.s.hansen@mn.uio.no Undervisningsplanlegging, Studieadministrasjon, Studieplaner, FS, Tilrettelegging, Opptak
Hasle, Sigurd Seniorkonsulent +47-22858014 sigurd.hasle@isp.uio.no Studieadministrasjon, Bachelorteam, Timeplanlegging, Opptak, Studieveiledning
Haugen, Mali Ødegaard Seniorkonsulent +47-22841143 m.o.haugen@admin.uio.no Opptak
Haugom, Monica Lund Rådgiver 228 57122 m.l.haugom@hf.uio.no Studieadministrasjon, Opptak, Masteropptak, Studieplaner, Veiledning, Studieveiledning, Delstudier i utlandet, Karriereveiledning, Fritt sammensatt bachelorgrad, Skolebesøk til HF
Holth, Jan Arve Seniorkonsulent +47-22857758 j.a.holth@admin.uio.no Opptak
Hope, Brigt Seniorkonsulent +47-22855036 brigt.hope@ils.uio.no Opptak, Personaladministrasjon
Høiseth, Trond Seniorkonsulent +47-22854457 trond.hoiseth@admin.uio.no Opptak
Kjernli-Wijnen, Sofie Rådgiver - Permisjon ut februar 2020 Opptak, Emner, Undervisning, Studieadministrasjon
Larsen, Ragnar Holst Rådgiver +47-22844738 ragnahl@iakh.uio.no Studieadministrasjon, Veiledning, Undervisningsplanlegging, Eksamen, Opptak, Disputas, Tilrettelegging
Lassen, Markus Johannes Seniorkonsulent +47-22841102 markusjl@admin.uio.no Opptak, Felles studentsystem FS
Le Page, Siv Støfring Seniorkonsulent +47-22844615 s.s.l.page@medisin.uio.no Opptak, Studieveiledning, Emner, Eksamen, Studieadministrasjon
Lidal, Anne Seniorkonsulent +47-22854154 anne.lidal@ils.uio.no Opptak, PPU, Studieadministrasjon
Lindemann, Hanne Katrine Studieleder 22 85 84 36 h.k.lindemann@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Opptak, Mottak av studenter, Kompetansesamtale, Studiekvalitet
Løvendahl, Lill Kathrine Seniorkonsulent +47-22845392 l.k.lovendahl@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Eksamen, Emner, FS, Canvas, Opptak, eBilag
Magnusson, Ola Anders Rådgiver +47-22845046 o.a.magnusson@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Administrasjon, Studieveiledning, Utveksling, Opptak, Godkjenning, Internasjonalt samarbeid, Joint Degree, Emner
Maugesten, Paul Aleksander Seniorkonsulent +47-22855907 paulamau@math.uio.no FS, Studieveiledning, Opptak, Godkjenning, Obligatoriske oppgaver, Gruppelærere, Alumnus
Michalowska, Joanna Maria Seniorkonsulent +47-22857028 j.m.michalowska@admin.uio.no Opptak
Mjøen, Mari Elisabeth Seniorkonsulent +47-22845047 m.e.mjoen@medisin.uio.no Eksamen, FS, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Opptak
Neset, Birthe Seniorkonsulent +47-22850563 birthe.neset@medisin.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Eksamen, Emner, FS, Fronter, Opptak
Nilsson, Vibeke Førstekonsulent +47-22856213 vibeke.nilsson@admin.uio.no Opptak, Infosenter
Nylenna, Jord Seniorkonsulent +47-22841609 jord.nylenna@admin.uio.no Opptak
Olsen, Morten Slind Seniorkonsulent +47-22859428 m.s.olsen@jus.uio.no Eksamen, Opptak, Studieadministrasjon, Studiekvalitet, Studieveiledning
Paintsil, Selawose Alberta Seniorkonsulent +47-22858653 s.a.paintsil@admin.uio.no Opptak
Raza, Merita Emini Seniorkonsulent +47-22850611 +47 22845045 m.e.raza@medisin.uio.no Opptak, Studieveiledning, Emner, Eksamen, Studieadministrasjon
Rigenholt, Annika Seniorkonsulent +47-22855901 annikap@math.uio.no FS, Studieveiledning, Opptak, Godkjenning, Attester, Syllabus, Vitnemål
Ringstad, Maren Rådgiver +47-22854417 maren.ringstad@sosgeo.uio.no Studieveiledning, Opptak, Samfunnsgeografi, Human Geography, Eksamen, Studieadministrasjon, Studiekonsulent master
Rongve, Bente Seniorkonsulent +47-22858272 bente.rongve@admin.uio.no Opptak, Felles studentsystem FS
Rusten, Kjersti Rådgiver +47-22844820 kjersti.rusten@admin.uio.no Opptak, Regelverk
Rørtveit, Torill Rådgiver +47-22857348 torill.rortveit@ibv.uio.no Eksamen, Studieveiledning, Godkjenning, Studiekvalitet, Opptak, Studieadministrasjon
Sandåker, Anne-Line Studieleder +47-22858992 a.l.sandaker@sum.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Opptak, Eksamen, Arbeidslivsrelevans
Segal, Miriam Seniorkonsulent +47-22855032 miriam.segal@iped.uio.no Studieadministrasjon, Master i pedagogikk, studieretning Kommunikasjon design og læring, Opptak
Simensen, Kristin Rådgiver +47-22857716 kristin.simensen@admin.uio.no Opptak
Skogrand Havgar, Christine Rådgiver 22 85 98 55 c.s.havgar@jus.uio.no studieveiledning, opptak, læringsmiljøkontakt, Si fra-systemet
Stavik-Døvle, Grete Rådgiver +47-22856423 grete.stavik-dovle@fys.uio.no Studieadministrasjon, Godkjenning, Opptak, Studiekvalitet, Studieplaner, Studieveiledning, Utveksling
Strøm, Kristin Flood Rådgiver +47-22844858 k.f.strom@ils.uio.no Utdanningsledelse, Opptak, Studieadministrasjon
Svenningsen, Namgyal Tsomo Rådgiver +47-22852199 n.t.svenningsen@odont.uio.no studie, spesialistutdanning, suppleringsopptak, praksis, opptak, eksamen
Søreng, Tine Benedicte Rådgiver +47-22844371 t.b.soreng@admin.uio.no Opptak, Nettpublisering
Talgo, Brian Michel Seniorkonsulent +47-22844377 b.m.talgo@admin.uio.no Opptak
Thorn, Christian Seniorkonsulent +47-22858475 christian.thorn@kjemi.uio.no Studieadministrasjon, internasjonalisering, Godkjenning av ekstern utdanning, Opptak
Thyness, Mons Studiekonsulent +47-22844960 mons.thyness@imv.uio.no Felles studentsystem FS, Fronter, Opptak, Syllabus, Studieplaner, Veiledning
Tårland, Maria Seniorkonsulent +47-22850418 maria.tarland@media.uio.no Studieadministrasjon, Veiledning, Internasjonalisering, Tilrettelegging, Opptak, PhD, Forskerutdanning
Ulstein, Silje Osnes Seniorkonsulent +47-22841137 s.o.ulstein@admin.uio.no Opptak
Utkina, Natalia Rådgiver +47-22856341 natalia.utkina@mn.uio.no Forskerutdanning, Opptak, Studieadministrasjon
Vaaland, Solveig Skretting Rådgiver +47-22854720 s.s.vaaland@admin.uio.no Opptak, Nettpublisering
Westheim, Anne Seniorrådgiver +47-22845819 anne.westheim@medisin.uio.no Internasjonalt samarbeid, Mobilitet, Studieadministrasjon, Utveksling, Opptak
Woldene, Nina Rådgiver +47-22857810 nina.woldene@farmasi.uio.no Opptak, Utveksling/Internasjonalisering, Godkjenning av ekstern utdanning, Sekretær for programrådet i 1. avdeling, Studieveiledning, Studiestart, Studieadministrasjon