Personer med emneord «Norsk for internasjonale studenter»

Navn Telefon E-post Emneord
Aagaard, Teodor Ekblad Universitetslektor t.e.aagaard@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter
Brachel, Kathrine Kjellmann Seniorkonsulent +47 22858685 22858685 k.k.brachel@iln.uio.no Studieadministrasjon, Norsk for internasjonale studenter, TP, FS
Daljord, Eldrid Universitetslektor eldrid.daljord@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter
Ellingsen, Elisabeth Dosent emerita +47 22 85 42 93 elisabeth.ellingsen@iln.uio.no Norsk som andrespråk, Norsk for internasjonale studenter, Norsk litteratur i en flerkulturell kontekst, Andrespråksdidaktikk
Frøili, Jorunn Fredrikke Fyhn Universitetslektor +47 22 85 67 92 jorunn.froili@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter, Tolking
Greve Gedde, Tone Universitetslektor emerita Norsk for internasjonale studenter, Norsk litteratur i flerkulturell kontekst, Norsk medisinsk fagspråk
Hansen, Victor Universitetslektor +47 22854297 victor.hansen@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter
Johannesen, Lasse Morten Førstelektor +4722857242 l.m.johannesen@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter, Norsk som andrespråk, Språklæring
Johansen, Stine Camilla Universitetslektor 22857685 s.c.johansen@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter
Juriks, Erik Andre Universitetslektor 22857226 e.a.juriks@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter
Pharo, Harald Olav K. Universitetslektor emeritus Norsk for internasjonale studenter
Rasch, Kate Vivi Universitetslektor +47 22856964 k.v.rasch@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter
Sjo, Toril Kristin Førstelektor +47 22854294 +47 90694827 (mob) t.k.sjo@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter, Språklæring, Norsk som andrespråk, Kulturmøter, Andrespråkspedagogikk, Andrespråksdidaktikk
Solberg, Roger roger.solberg@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter
Thomassen, Aida Leistad Universitetslektor +47 22854289 a.l.thomassen@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter
Tomson, Annely Universitetslektor +47 22859198 annely.tomson@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter, Andrespråkslæring og -undervisning
Wapinska, Ewa Universitetslektor +47 22844036 ewa.wapinska@iln.uio.no Norsk for internasjonale studenter, Flerspråklighet, Kontrastiv grammatikk, Sosiolingvistikk, Flerkulturell pedagogikk og didaktikk, CEFR