Personer med emneord «Nordistikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Grønvik, Oddrun forskar emerita +47 95 13 13 89 (mob) oddrun.gronvik@iln.uio.no Nordistikk, Nordisk språk, Leksikografi, Morsmålsleksikografi, Afrikanske språk