Nettsider med emneord «Mongolia»

Publisert 9. mai 2011 15:53

Mag.art. Benedikte Lindskog ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d.:

COLLECTIVITY IN THE MAKING

Homeland, Belonging and Ritual Worship among Halh Herders in Central Mongolia