Nettsider med emneord «Medical Anthropology»

Publisert 23. mars 2018 11:22
Publisert 16. juni 2017 16:06
Publisert 7. apr. 2017 12:56

Jonas Kure Buer sheds light on a pivotal moment in the history of rheumatology, while modelling an anthropological approach to drug categories as meaning-making Devices

Open Access

Publisert 18. nov. 2014 12:49
Publisert 4. aug. 2011 13:07

Marit Melhuus og Signe Howell bidrar i denne antologien med artikkelen "Adoption and Assisted Conception: One Universe of Unnatural Procreation. An Examination of Norwegian Legislation".  Med et overordnet fokus på slektskap, diskuterer artikkelen noen sammenhenger mellom assistert befruktning og adopsjon med utgangspunkt i norske lovgivningsprosesser og i et historisk perspektiv.

Publisert 20. sep. 2010 14:50
Publisert 20. sep. 2010 14:50
Publisert 24. juni 2010 13:22
Publisert 19. nov. 2009 00:00

Marit Melhuus og Signe Howell bidrar i denne antologien med artikkelen "Adoption and Assisted Conception: One Universe of Unnatural Procreation. An Examination of Norwegian Legislation".  Med et overordnet fokus på slektskap, diskuterer artikkelen noen sammenhenger mellom assistert befruktning og adopsjon med utgangspunkt i norske lovgivningsprosesser og i et historisk perspektiv.