Personer med emneord «Kunsthistorie og visuelle studier»

Navn Telefon E-post Emneord
Lund Thorsen, Linn A. Studiekonsulent for kunsthistorie og visuelle studier 22856171 (hjemmekontor inntil videre l.a.thorsen@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Studiestartskoordinator, Studiekvalitet, Kunsthistorie og visuelle studier
Spets, Andrine Roland Førstekonsulent +47 90 55 23 46 andrinrs@student.uv.uio.no Kunsthistorie og visuelle studier, Studieadministrasjon