Nettsider med emneord «Krisens økonomi»

Sykepleier som klargjør en sprøyte
Publisert 8. juni 2020 15:00

Myter om hvor verdiene skapes og ikke skapes står sterkt i mange miljøer. Feiloppfatninger er de like fullt.

Livbøye
Publisert 3. juni 2020 07:00

Det er mye bra i regjeringens nye tiltakspakke, men særlig to forslag bør endres.

Glass med mynter
Publisert 1. juni 2020 11:12

Steinar Holden, som leder regjeringens ekspertgruppe, er kritisk til regjeringens lønnstilskudd, som betaler bedriftene for å ta permitterte tilbake i jobb.

Kalle Moene
Publisert 1. juni 2020 10:15

Portrettintervju i Dagsavisen: Kalle Moene møter koronakrisen med klassekamp. 

Kart som viser utbredelse av smitte i verden
Publisert 30. mai 2020 10:00
Må bygge kritikken på riktig gjengivelse av rapporten.
Tomt møterom
Publisert 28. mai 2020 10:45

Regjeringens ekspertgruppe mener «kontantstøtten» til bedrifter kan gi uheldige signaler, fordi bedrifter som permitterer vil motta høy støtte.

Barn som tegner
Publisert 28. mai 2020 10:32

De samfunnsøkonomiske kostnadene ved begrenset fysisk tilgang til universiteter og høyskoler er betydelige.

Barn som tegner
Publisert 27. mai 2020 16:39

Redusert åpningstid i barnehager og skoler har ingen smitteverneffekt, og de samfunnsmessige kostnadene er høye, slår en regjeringsoppnevnt ekspertgruppe fast.

Oljeplattform
Publisert 27. mai 2020 13:45

Skriftlig innspill til Finanskomiteen, Stortinget, angående Prop. 113 L (2019 – 2020) Midlertidige endringer i petroleumsskatteloven

Mann som arbeider i et laboratorium
Publisert 26. mai 2020 10:52

Forskjellene får dominere der likhetene er slående.

Utsikt fra land til oljeplatform
Publisert 20. mai 2020 21:00

Det har vært mye diskusjon og usikkerhet om hva forslagene til lettelser i oljeskatten faktisk innebærer. La oss forsøke å bidra til oppklaring.

Kalle Moene på NRK
Publisert 14. mai 2020 10:54

Kalle Moene var gjest i intervjuprogrammet Torp på NRK.

Hjemmekontor
Publisert 12. mai 2020 13:00

Hjemmekontor ga store effektivitetsgevinster for et callsenter i Kina. Kan resultatene overføres til norske forhold?

Sykepleier som holder opp sprøyte
Publisert 12. mai 2020 09:14

Sykepleieren er like viktig som aluminiumet Norge produserer. Det mener økonomiprofessor Kalle Moene, som tror vi tar med oss mye lærdom fra koronakrisa.

Skilt i vindu, hvor det står "Yes, we are open"
Publisert 8. mai 2020 10:43

Karen Helene Ulltveit-Moe mener regjeringens plan gir næringslivet forutsigbarhet.

Vindmøller til havs
Publisert 1. mai 2020 10:00

Tvert om gir krisen en god anledning til omstilling fra petroleumsvirksomhet til grønnere, mer fremtidsrettet aktivitet.

Gateskilt Wall Street
Publisert 30. apr. 2020 09:12

Midt under koronakrisen har børsene gått kraftig opp. Professor Kjetil Storesletten er ikke overrasket og spår økonomisk normalisering når krisen er over.

Person i verneutstyr desinfiserer lokale
Publisert 27. apr. 2020 12:13

Vi bør satse på bærekraft og utjevne økonomiske forskjeller.

Illustrasjon av koronavirus
Publisert 27. apr. 2020 11:09

Prosjekter der samlede driftsinntekter utgjør bare litt mer enn 55 prosent av investeringskostnadene blir lønnsomme for oljeselskapene dersom forslaget om skatteendringer blir vedtatt.

Uteligger sover i fotgjengerundergang
Publisert 26. apr. 2020 22:03

Krisen kan føre mellom 40 og 60 million millioner mennesker ut i ekstrem fattigdom, viser en beregning fra Verdensbanken. – Jeg tror beregningene er høyt realistiske og om noe, for beskjedne, sier Kalle Moene til VG.

Mange mennesker som går
Publisert 21. apr. 2020 11:00

Koronakrisen kan lære oss å elske fri flyt av arbeidskraft, eller å selvberge oss uten arbeidsinnvandrerne.

Livbøye
Publisert 20. apr. 2020 13:09

Norge gjør en tabbe ved å stimulere bedrifter til å stenge ned og søke om kontantstøtte. Professor Halvor Mehlum intervjuet av Tv2.

Kart som viser utbredelse av koronasmitte
Publisert 17. apr. 2020 10:24

Fagfellevurdering er en god måte for å kvalitetssikre vitenskapelige studier, men tar lang tid. Nå er verden i en krisetilstand, og beslutninger skal tas raskt.

Livbøye
Publisert 17. apr. 2020 09:56

Krisepakkene til bedriftene har som mål at folk skal klare å beholde bedriften sin og jobbene sine, men det kan få uheldige følger. Professor Halvor Mehlum intervjuet i podkasten Verdens gang fra VG.

Kart som viser utbredelse av koronasmitte
Publisert 14. apr. 2020 15:30

Kalle Moene i Nyhetsmorgen på NRK P2: Økonomer om depresjon