Personer med emneord «Kriminalitet og avvik»

Navn Telefon E-post Emneord
Rua, Marte Stipendiat +47 22850115 +47 92685567 (mob) marte.rua@jus.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, Straff, Kriminalitet og avvik, Marginalisering