Nettsider med emneord «Konsum»

Publisert 11. jan. 2019 15:40
Publisert 28. sep. 2016 14:35
Publisert 23. sep. 2011 12:58

Thomas Hylland Eriksen påpeker at jo billigere varene blir, desto mer søppel produserer et samfunn. Jo dyrere tjenestene blir, desto mer lønnsomt blir det å skifte ut alt som ikke er helt hundre prosent.