Nettsider med emneord «Komparative undersøkelser»

Publisert 8. mars 2018 14:37

STV4020E, høsten 2015

Publisert 8. mars 2018 14:37

En komparativ analyse av årsaken til ulikhetene i statsborgerskapslovgivningene i Sverige og Danmark

STV4020E, høsten 2016

Publisert 8. mars 2018 14:37

En komparativ analyse av Europaparlamentsvalget i 2014 Hjemmeoppgave

STV4020E, høsten 2016

Publisert 8. mars 2018 14:09

En prosessporing av det norske sivilsamfunnets rolle i internasjonale klimaforhandlinger

STV4020E, høsten 2015