Nettsider med emneord «Komparativ politikk»

Publisert 7. mai 2018 14:15
Publisert 9. juni 2017 10:26
Publisert 17. jan. 2017 14:30
Publisert 16. feb. 2016 15:17
Publisert 7. jan. 2016 13:58
Publisert 10. aug. 2015 09:55
Publisert 23. juli 2015 10:00
Publisert 17. juni 2015 10:47
Publisert 9. feb. 2015 10:12

Dette prosjektet undersøker hvorvidt og hvordan bestemte politiske institusjoner – for eksempel knyttet til regjerende partier, valgsystemer, og beskyttelse av sivile rettigheter – påvirker økonomisk politikk og økonomiske utviklingstrekk i forskjellige kontekster. Mer spesifikt analyserer prosjektet hvordan ulike institusjoner, både i demokratier og diktaturer, virker inn på økonomisk vekst og fordelingspolitikk, og behandler dermed spørsmål av stor betydning for velferden til mennesker over hele verden.

Publisert 13. jan. 2015 12:37
Publisert 6. mars 2014 11:38
Publisert 7. aug. 2013 09:54
Publisert 17. juni 2013 15:14
Publisert 3. juni 2011 14:43
Publisert 16. feb. 2011 16:37
Publisert 4. okt. 2010 12:05
Publisert 1. okt. 2010 08:36
Publisert 23. sep. 2010 12:15
Publisert 21. sep. 2010 13:23
Publisert 21. sep. 2010 13:23
Publisert 21. sep. 2010 13:23
Publisert 21. sep. 2010 13:22
Publisert 21. sep. 2010 13:22
Publisert 21. sep. 2010 13:22
Publisert 21. sep. 2010 13:21