Nettsider med emneord «Komparativ politikk»

Publisert 28. nov. 2021 19:02
Publisert 18. aug. 2020 12:44
Publisert 22. feb. 2019 17:09
Publisert 7. mai 2018 14:15
Publisert 9. juni 2017 10:26
Publisert 23. juli 2015 10:00
Publisert 17. juni 2015 10:47
Publisert 9. feb. 2015 10:12

Dette prosjektet undersøker hvorvidt og hvordan bestemte politiske institusjoner – for eksempel knyttet til regjerende partier, valgsystemer, og beskyttelse av sivile rettigheter – påvirker økonomisk politikk og økonomiske utviklingstrekk i forskjellige kontekster. Mer spesifikt analyserer prosjektet hvordan ulike institusjoner, både i demokratier og diktaturer, virker inn på økonomisk vekst og fordelingspolitikk, og behandler dermed spørsmål av stor betydning for velferden til mennesker over hele verden.

Publisert 13. jan. 2015 12:37
Publisert 17. juni 2013 15:14
Publisert 3. juni 2011 14:43
Publisert 4. okt. 2010 12:05
Publisert 1. okt. 2010 08:36
Publisert 23. sep. 2010 12:15
Publisert 21. sep. 2010 13:23
Publisert 21. sep. 2010 13:22
Publisert 21. sep. 2010 13:22
Publisert 21. sep. 2010 13:22
Publisert 21. sep. 2010 13:21
Publisert 21. sep. 2010 13:20
Publisert 21. sep. 2010 13:19
Publisert 21. sep. 2010 13:19
Publisert 21. sep. 2010 13:19
Publisert 21. sep. 2010 13:18
Publisert 21. sep. 2010 13:18