Nettsider med emneord «Klimatilpasning»

Publisert 20. okt. 2016 15:07
Publisert 25. juli 2016 12:28
Publisert 8. mars 2012 09:21

Å respondere effektivt på klimaendringer krever en forståelse av hva som former ansvarsfølelse for fremtiden, og hvordan individuell og kollektiv handling kan utvikles til politisk engasjement og en mer klimabevisst samfunnsånd. Dette prosjektet undersøker slike menneskelige dimensjoner ved klimaendringer gjennom et fokus på norsk ungdom.