Nettsider med emneord «Klimaendring»

Publisert 18. nov. 2016 16:05

AdaptationCONNECTS: Combining Old and New kNowledge to Enable Conscious Transformation to Sustainability

 

Et overordnet mål for AdaptationCONNECTS er å få ny forståelse rundt hvorvidt og hvordan ulike typer omveltninger i samfunnet, transformasjoner, kan bidra til vellykket tilpasning til klimaendringene.

Les mer på våre engelske sider: AdaptationCONNECTS

Publisert 8. mars 2012 09:21

Å respondere effektivt på klimaendringer krever en forståelse av hva som former ansvarsfølelse for fremtiden, og hvordan individuell og kollektiv handling kan utvikles til politisk engasjement og en mer klimabevisst samfunnsånd. Dette prosjektet undersøker slike menneskelige dimensjoner ved klimaendringer gjennom et fokus på norsk ungdom.