Nettsider med emneord «Klima»

Publisert 12. juni 2012 12:07

Boken "Klimatilpasning: Hva betyr det for meg?" er skrevet av en gruppe involvert i forskningsprosjektet PLAN - Klimatilpasning i Norge. PLAN er et stort tverrfaglig samfunnsvitenskapelig forskningsprosjekt som ser på hvordan tilpasning finner sted i Norge, og hvordan økonomiske, politiske, institusjonelle og kulturelle forhold påvirker muligheter og begrensinger for tilpasning.

Publisert 8. mars 2012 09:21

Å respondere effektivt på klimaendringer krever en forståelse av hva som former ansvarsfølelse for fremtiden, og hvordan individuell og kollektiv handling kan utvikles til politisk engasjement og en mer klimabevisst samfunnsånd. Dette prosjektet undersøker slike menneskelige dimensjoner ved klimaendringer gjennom et fokus på norsk ungdom.

Portrettbilde av Håkon Sælen.
Publisert 19. apr. 2016 13:23

Master i statsvitenskap Håkon Sælen ved CICERO Senter for Klimaforskning og Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d. "When can a small number of states drive effective global cooperation on climate change?"

Publisert 20. sep. 2010 11:05