Personer med emneord «Internasjonalisering»

Navn Telefon E-post Emneord
Amini, Ghazaleh Seksjonssjef +47 22856071 +47 91839501 (mob) +47 91839501 ghazaleh.amini@admin.uio.no Internasjonalisering, Forskermobilitet, Euraxess, Opplæring, Integrering
Boholm, Cecilie Brinck Rådgiver +47 22857870 +47 97096867 (mob) c.b.boholm@uv.uio.no internasjonalisering, utveksling, mobilitet, internasjonalt samarbeid, godkjenning, studieadministrasjon
Carlsen, Kjersti Elisabeth Rådgiver +47 22852228 +47 45481571 (mob) k.e.carlsen@odont.uio.no Nettpublisering, ePhorte, PACS, Cristin, Studieadministrasjon, Internasjonalisering, Klinisk veiledning i odontologi, Skikkethet
Dalseth, Kirsti Ales Avdelingsleder +47 22850476 +47 93600036 (mob) 936 00 036 k.a.dalseth@kjemi.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Tilrettelegging, Internasjonalisering, Emner, Kvalitetssikring, InterAct, Kjemi, Materialvitenskap
Forsudd, Britt-Marie Agneta Seniorkonsulent +47 22856953 +47 97132291 (mob) b.m.a.forsudd@iln.uio.no Forskerutdanning, PhD, Internasjonalisering, Studentutveksling
Gjessing, Therese Seniorrådgiver +47 22856118 +47 99044523 (mob) 990 44 523 therese.gjessing@hf.uio.no Studieadministrasjon, Utveksling, Internasjonalt samarbeid, Internasjonalisering
Hoff, Elisabeth Seniorkonsulent +47 22857267 elisabeth.hoff@ibv.uio.no phd-administrasjon, PhD, Internasjonalisering, Internasjonalt samarbeid
Lomsdalen, Jens Peder Rådgiver +47 22859857 +47 95059436 (mob) j.p.lomsdalen@jus.uio.no Internasjonalisering, Utveksling, Mobilitet, Studentmobilitet, Internasjonalt samarbeid, Godkjenning
Londrim, Graciete S. C. Rådgiver +47-22856019 gslondri@hf.uio.no Studieadministrasjon, internasjonalisering, innreisende studenter, portugisisk språk
Nettum, Erland Seniorrådgiver +47 22844229 +47 93092992 (mob) erland.nettum@admin.uio.no Mobilitet, Veiledning, Opplæring, Internasjonalisering, Oppholdstillatelse
Neumann, Helena Internasjonal koordinator og programkonsulent 22841956 helena.neumann@iakh.uio.no Erasmus+, Internasjonalt samarbeid, Internasjonalisering, Europeisk samarbeid, Mobilitet, Studieprogram, Studieveiledning, Masteropptak
Sheibani Harat, Mozhdeh Seniorrådgiver +47 22840130 +47 98009647 (mob) mharat@ifi.uio.no PhD, internasjonalisering
Spilling, Anja Gil Rådgiver +47 22857824 +47 95206436 (mob) 95206436 a.g.spilling@admin.uio.no Internasjonalisering, Forskermobilitet, Euraxess, Veiledning, Opplæring
Tollerud, May Maria Studieleder +47-22 85 49 05 +47-45 50 30 50 (mob) m.m.tollerud@iln.uio.no Studiekvalitet, Studieadministrasjon, Internasjonalisering
Tu, My Hanh Avdelingsleder +47 22857274 +47 95841347 (mob) m.h.tu@ibv.uio.no Biologi, Studieadministrasjon, Eksamen, Studieveiledning, Utlysninger, arbeidspraksis, Internasjonalisering
Viki, Nicklas Poulsen Seniorkonsulent +47 22845169 +47 48185045 (mob) n.p.viki@psykologi.uio.no Studieadministrasjon, Internasjonalisering
Wallin, Emilie Fuglerud Førstekonsulent +47 22854412 +47 90228081 (mob) e.f.wallin@psykologi.uio.no Studieadministrasjon, veiledning, Undervisningsplanlegging, Opptak master, Utveksling, Internasjonalisering
Østmoe, Tor Ivar Førstekonsulent +47 22855524 +47 94835448 (mob) t.i.ostmoe@ifikk.uio.no Internasjonalisering, Internasjonalt samarbeid, Utveksling, Studieadministrasjon, Filosofi