Nettsider med emneord «Interesseorganisasjoner»

Publisert 28. aug. 2014 11:02

Party-Interest Group Relationships in Contemporary Democracies: Character, Causes and Consequences er et forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråds frie prosjektstøtte «FRIHUSAM Unge forskningstalenter» og Universitetet i Oslo («Fellesløftet 2014»). Prosjektet ledes av professor Elin Haugsgjerd Allern, og vil vare fra høsten 2014 til høsten 2018.

Publisert 21. sep. 2010 13:19