Nettsider med emneord «Innovasjon»

Publisert 23. apr. 2019 09:52
Publisert 16. jan. 2019 16:22

I desember 2018 hadde GlobOil-prosjektet sitt innledende besøk hos TechnipFMC - en leverandør til oljeindustrien offshore med subsea som spesialkompetanse. Dette er starten på en omfattende studie av selskapets utviklingsprosess under oljekrisen som startet i 2015.

Publisert 5. sep. 2018 10:30
Publisert 10. aug. 2018 11:15

Hvor mye satser egentlig en tjenestebedrift som Telenor på innovasjon? Forskere ved UiO har bidratt til å endre måten bedriften tenker rundt innovasjonsarbeid.

Publisert 8. juni 2018 09:48
Publisert 12. jan. 2018 13:47
Publisert 12. jan. 2018 11:47
Publisert 9. nov. 2017 16:21
Publisert 3. mai 2017 12:24
Publisert 21. nov. 2016 14:10
Publisert 25. apr. 2016 14:53
Publisert 2. mars 2016 14:52
Publisert 28. jan. 2016 15:06
Publisert 18. nov. 2015 10:56
Publisert 26. okt. 2015 12:24
Publisert 14. aug. 2015 11:46
Publisert 30. juni 2015 14:48
Publisert 30. sep. 2014 13:13
Publisert 2. juli 2014 10:54

SIVAC-prosjektet studerer den norske petroleumsrettede leverandørindustrien og dens betydning for innovasjon i olje og gass-næringen.

Publisert 20. juni 2014 10:42
Publisert 9. des. 2013 08:16

I 1811, da universitetet i Oslo ble dannet, så samfunnet annerledes ut enn i dag. UiO, som var det første universitetet i Norge og som en gang i tiden skulle være med på å styrke Norge på veien mot selvstyre og legge grunnlag for økt kunnskap, har i dag fått selskap av mange andre store og viktige utdanningsinstitusjoner. Universitetet i hovedstaden bærer ikke lenger ansvaret med å utdanne nye embetsmenn og nasjonen alene. Vi er tradisjonelt sett et universitet for nasjonen, men nå må vi spørre oss hvilken rolle vi ønsker at UiO skal ha, ikke for landet som helhet, men for nærmiljøet det ligger i: hovedstadsregionen Oslo og Akershus.

Publisert 8. nov. 2013 08:35

Høsten 2011 kom ideen, i 2012 ble aksjeselskapet registrert og patentsøknaden innlevert, i 2013 er første prototype fremstilt. Marte Bratlie, grunnlegger av selskapet RemovAid AS er et levende bevis på at veien fra idé til produkt er svært personlig.

Publisert 25. okt. 2013 10:31

Oslo MedTech savnet et virkemiddel for å fremme innovasjon i nært samspill med brukere og behov, og endte opp med å skape en helt ny satsing. Sykehus, forskningsmiljøer og bedrifter som arbeider med å skape nye varer og tjenester innenfor helse er med i nettverket Oslo MedTech, de er støttet økonomisk blant annet av VRI-programmet til Norges forskningsråd.