Nettsider med emneord «Individualitet»

Publisert 20. apr. 2017 11:32

Henrik Sinding-Larsens  drøfter hvordan individualitet dannes sett i lys av humanistiske versus de naturvitenskapelige tradisjonene, i antologien "Det skapende mennesket"

 Forlagets presentasjon