Nettsider med emneord «Hukommelse»

Publisert 20. sep. 2010 11:06
Professor emeritus Svein Magnussen har vært en primus motor innenfor fagfeltet vitnepsykologi.
Publisert 23. mars 2018 11:19

Psykologiprofessor Svein Magnussen har i mange år kurset norske dommere, jurister og studenter om påliteligheten av vitners hukommelse og troverdighet. Jobben er ikke ferdig.