Nettsider med emneord «GIS»

schematic city map
Publisert 13. mai 2013 14:48

This study will of the geographical distribution of social phenomena using GIS. The main area of focus are segregation by residence, crime, migration patterns, and distances between the residences of family members.

schematic city map
Publisert 13. mai 2013 14:42

Analyse av geografisk fordeling av sosiale fenomener ved bruk av GIS. Hovedfokus ligger segregasjon etter bosted, kriminalitet, flyttemønster, og avstander mellom slektningers bosted.