Personer med emneord «Filosofi»

Navn Telefon E-post Emneord
Aasen, Solveig Forsker +47-22855726 +4790084465 solveig.aasen@ifikk.uio.no Filosofi, Bevissthetsfilosofi, Språkfilosofi, Estetikk, Metafysikk
Allott, Nicholas Elwyn Førstelektor +47-22841674 n.e.allott@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk språk, Filosofi, Lingvistikk, Pragmatikk
Antonsen, Roger Førsteamanuensis +47-22852482 97588742 (mob) rantonse@ifi.uio.no Logikk, Bevisteori, Automatisk resonnering, Bevissøk, Modallogikk, Førsteordens logikk, Kompleksitetsteori, Automater, Cellulære automater, Generativ kunst, Algoritmer, Algoritmisk kunst, Matematisk kunst, Netlogo, Processing, Filosofi, Matematikkfilosofi, Formidling, Vitenskapsformidling
Ariansen, Per Førstelektor - Filosofi (emeritus) per.ariansen@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Miljøfilosofi
Asheim, Olav Professor emeritus +47-47862974 (mob) olav.asheim@ifikk.uio.no Ex.phil., Filosofi
Baggethun, Cristina Gomez Stipendiat +47-22845994 c.g.baggethun@ilos.uio.no Ibsen, Oversettelse, Teater, Spania, Litteratur, Feminisme, Filosofi
Bagnoli, Carla Professor II carla.bagnoli@ifikk.uio.no Filosofi
Bjørdal, Frode Alfson Professor emeritus f.a.bjordal@ifikk.uio.no Logikk, Grunnlagsproblem i matematikk, Semantiske og Mengdeteoretiske Paradoks, Filosofi, Religionsfilosofi
Bostad, Inga Professor +47-22842035 +47-93085191 (mob) inga.bostad@iped.uio.no Filosofi, Danning, Pedagogikk, Pedagogiske grunnlagsspørsmål, Ex.phil., Språkfilosofi, Skeptisisme, Anvendt filosofi, Anderledeshet, Pedagogisk filosofi, Erkjennelsesteori
Bozin, Dragana Førsteamanuensis - Filosofi 22854903 dragana.bozin@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Brogaard, Berit Professor II berit.brogaard@ifikk.uio.no Filosofi
Brændvik, Geir Parelius Universitetslektor - Filosofi 22857540 90528906 (mob) geir.brandvik@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Bøhn, Einar Duenger +47-22856947 91714143 (mob) 22841678 / 91714143 e.d.bohn@ifikk.uio.no Religionsfilosofi, Filosofi, Logikk, Vitenskapsfilosofi, Metafysikk
Cappelen, Herman Wright Professor +47-22856947 h.w.cappelen@csmn.uio.no Filosofi
Carlsson, Andreas Brekke Forsker +47-22841065 a.b.carlsson@ifikk.uio.no Filosofi
Christie, Lars Førsteamanuensis + 4722855996 /+4799792255 lars.christie@ifikk.uio.no Filosofi
Dimas, Panagiotis Professor +47-22857918 panagiotis.dimas@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Emilsson, Eyjólfur Kjalar Professor +47-22856959 e.k.emilsson@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken
Fricke, Christel Professor +47-22844140 christel.fricke@csmn.uio.no Filosofi
Fritz, Peter Førsteamanuensis peter.fritz@ifikk.uio.no Filosofi, Filosofisk logikk, Metafysikk, Språkfilosofi
Fus, Mirela Stipendiat +47-22844839 mirela.fus@ifikk.uio.no Filosofi
Føllesdal, Andreas Professor +47-99235002 andreas.follesdal@jus.uio.no Legitimitet, Næringslivsetikk, Filosofi, Internasjonale relasjoner, EU, Globalisering, Menneskerettigheter, Rettferdighet, Rettsteori, Demokrati
Føllesdal, Dagfinn Professor emeritus d.k.follesdal@ifikk.uio.no Filosofi
Gjelsvik, Olav Professor +47-22856976 olav.gjelsvik@ifikk.uio.no Filosofi, Erkjennelsesteori, Metafysikk, Språkfilosofi, Handlingsfilosofi, Bevissthetsfilosofi, Vitenskapsfilosofi
Hannay, Robert Alastair Professor emeritus +47-22856201 r.a.hannay@ifikk.uio.no Bevissthetsfilosofi, Etikk og Moral, Filosofi, Erkjennelsesteori
Hansen, Carsten Professor +47-22856960 carsten.hansen@csmn.uio.no Filosofi
Hjelmervik, Egil Førstelektor +47-22855727 egil.hjelmervik@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Hoffart, Amund A. Rake Universitetslektor Amund.Hoffart@oru.se Filosofi, Kjønn, Kjønnsforskning, Feministisk teori, Interseksjonalitet
Johansen, Kjell Eyvind +47-22855724 +47-93012339 (mob) k.e.johansen@ifikk.uio.no Ex.phil., Filosofi
Johansen, Thomas Kjeller Professor +47-22855205 t.k.johansen@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken
Jorem, Sigurd Stipendiat +47-46636776 (mob) 46636776 sigurd.jorem@ifikk.uio.no Filosofi, Metodologi
Kippersund, Max Johannes Stipendiat m.j.kippersund@ifikk.uio.no Filosofi, Bevissthetsfilosofi, Metafysikk
Köder, Franziska Postdoktor +47-22841685 franziska.koder@ifikk.uio.no Filosofi
Linnebo, Øystein Professor +47-22856961 +47-46660036 (mob) oystein.linnebo@ifikk.uio.no Filosofi, Logikk, Metafysikk, Språkfilosofi, Frege
Madsen, Kjell Førstelektor - Filosofi (emeritus) 22855725 kjell.madsen@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Maliks, Reidar Førsteamanuensis +47-22858002 reidar.maliks@ifikk.uio.no Filosofi
Moen, Jorid PhD stipendiat +47 90361801 (mob) jorid.moen@ifikk.uio.no Filosofi, Vitenskapsfilosofi, Bevissthetsfilosofi, Pragmatisme, Psykiatri
Moen, Ole Martin Forsker +47-22859102 +47-41686074 (mob) 41686074 o.m.moen@ifikk.uio.no Anvendt etikk, Etikk, Filosofi, Bevissthetsfilosofi
Myklebust, Ragnar Braastad Førstelektor - Filosofi (emeritus) 22857545 r.b.myklebust@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Mørch, Hedda Hassel Postdoktor h.h.morch@ifikk.uio.no Filosofi, Bevissthetsfilosofi, Metafysikk
Oftedal, Gry Forsker +47-22841062 gry.oftedal@ifikk.uio.no Vitenskapsfilosofi, Bioethics, Biologiens filosofi, Filosofi
Pavlos, Panagiotis G. Forsker i Filosofi 94103151 panagiotis.pavlos@ifikk.uio.no Filosofi, Filosofihistorie 600 f.Kr. - 1800 e.Kr., Antikken
Pedersen, Henrik Keyser Førstebibliotekar +47-22856905 h.k.pedersen@ub.uio.no Bibliotek, Tysk, Nederlandsk, Filosofi, Idéhistorie, EndNote, Bibliografisk arbeid
Pedersen, Kim Phillips Stipendiat k.p.pedersen@ifikk.uio.no Filosofi, Vitnesbyrdets epistemologi, Fortolkningsurett, Språkforståelsens epistemologi
Pettersen, Tove Professor +47-22855849 tove.pettersen@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Etikk og moral, Omsorgsetikk, Feministisk filosofi, Simone de Beauvoir, Filosofihistorie
Preus, Inger Julie Nygaard Universitetslektor - Filosofi (emeritus) i.j.n.preus@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Etikk, Feministisk filosofi, Makt og avmakt, Religionsfilosofi, Tidsfilosofi
Rabbås, Øyvind Professor +47-22844449 oyvind.rabbas@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Filosofihistorie, Antikken, Etikk og moral
Ramberg, Bjørn Torgrim Professor +47-22841673 +47-91742234 (mob) b.t.ramberg@csmn.uio.no Filosofi, Bevissthetsfilosofi, Språkfilosofi, Rasjonalitet, Normativitet
Rayo Fierro, Agustín Professor II +16177104617 a.r.fierro@ifikk.uio.no Filosofi
Remme, Jon Henrik Ziegler Førsteamanuensis 22 85 91 08 91155660 j.h.remme@sai.uio.no Ritualer, Religion og ritualer, Kristendom, Sør og Sørøstasia, Filippinene, Slektskap, Sosial organisasjon, filosofi, Tabuer, Personhood, Symboler, Domestisering
Roll-Hansen, Nils Professor emeritus +47 47231938 (mob) nils.roll-hansen@ifikk.uio.no Filosofi, Vitenskaphistorie og -filosofi
Rubio-Fernandez, Paula Forsker +47-22841662 paula.rubio-fernandez@ifikk.uio.no Filosofi
Sandemose, Jørgen Førstelektor - Filosofi (emeritus) jorgen.sandemose@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Sandvik, Håkon Universitetslektor - Filosofi (emeritus) 22857546 hakon.sandvik@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Saugstad, Jens Professor +47-22856978 +47-90608040 (mob) jens.saugstad@ifikk.uio.no Filosofi, Etikk, Deontologi, Anvendt etikk, Kant, Epistemologi, Bevissthetsfilosofi, Wittgenstein, Politisk filosofi
Serangeli, Ambra Stipendiat - Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ambra.serangeli@ifikk.uio.no Filosofi
Serck-Hanssen, Camilla Professor +47-22844452 camilla.serck-hanssen@cas.oslo.no Filosofi, Kant, Krigsetikk, Filosofihistorie 1600-1800
Shah, Farhan Stipendiat +47-97798400 (mob) +47-228550333 farhan.shah@teologi.uio.no Islam, Religionsfilosofi, Interreligiøse studier - Religionsdialog, Filosofi
Shah, Feroz Mehmood Stipendiat +47-22859150 f.m.shah@ifikk.uio.no Filosofi
Sivertsen, Jo Universitetslektor +47-22855795 jo.sivertsen@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Skar, Øystein Universitetslektor - Filosofi (emeritus) 22857752 oystein.skar@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Sletnes, Kari Universitetslektor +47-22855846 +4799544539 (mob) kari.sletnes@ifikk.uio.no Ex.phil., Filosofi, Idehistorie, Etikk, Skriving
Smajdor, Anna Førsteamanuensis +47-22857546 anna.smajdor@ifikk.uio.no Filosofi, Etikk
Sterken, Rachel Førsteamanuensis rachel.sterken@ifikk.uio.no Filosofi
Sterri, Aksel Stipendiat +4798039096 aksel.sterri@ifikk.uio.no Anvendt etikk, Filosofi, Etikk
Strand, Arne Universitetslektor +47-22857127 arne.strand@ifikk.uio.no Filosofi, Exphil.
Strandberg, Caj Professor +47-22844833 caj.strandberg@ifikk.uio.no Filosofi
Sundberg, Kristoffer Stipendiat kristoffer.sundberg@ifikk.uio.no Filosofi
Tollefsen, Torstein Professor +47-22857548 torstein.tollefsen@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Torsen, Ingvild Førsteamanuensis +47-22857850 ingvild.torsen@ifikk.uio.no Filosofi, Kontinental filosofi, Estetikk, Fenomenologi
Trivigno, Franco Professor +47-22844443 +47-22844443 franco.trivigno@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken, Etikk og moral
Vecht, Joost Jacob Stipendiat +47-22855323 j.j.vecht@ifikk.uio.no Filosofi
Vetlesen, Arne Johan Professor +47-22857754 a.j.vetlesen@ifikk.uio.no Kosmologi, Sosialfilosofi, Erkjennelsesteori, Etikk og moralfilosofi, Miljøfilosofi, Kontinentalfilosofi, Rettsfilosofi, Miljøetikk, Filosofi, Politisk filosofi, Anvendt etikk, Metafysikk
Vikesdal, Sara Kasin Stipendiat s.k.vikesdal@ifikk.uio.no Filosofi
Vinje, Hilde Stipendiat - Filosofi 47661286 (mob) hilde.vinje@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken
Watzl, Sebastian Førsteamanuensis +47-22841672 sebastian.watzl@ifikk.uio.no Filosofi
Wiestad, Else I Professor emeritus +47-22857632 e.i.wiestad@ifikk.uio.no filosofihistorie, pedagogisk teori, Filosofi, stedsfenomenologi, Kvinne- og kjønnsteori, Ex.phil
Yermakova, Yelena Stipendiat yelena.yermakova@ifikk.uio.no Filosofi, Politisk filosofi, Antarktis
Øijord, Aksel Universitetslektor +47-22854108 aksel.oijord@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Østmoe, Tor Ivar Førstekonsulent +47-22855524 t.i.ostmoe@ifikk.uio.no Studieadministrasjon, Filosofi, Kunsthistorie