Personer med emneord «Feltkonservering»

Navn Telefon E-post Emneord
Hansen, Birgit Wilster arkeologisk konservator +47 484 23 512 (mob) +47 484 23 512 b.w.hansen@khm.uio.no •Arkeologisk konservering, Feltkonservering, In situ bevaring, Museologi
Sandvoll, Brynjar Fagkoordinator 90 05 63 02 (mob) brynjar.sandvoll@khm.uio.no Konservering, Arkeologiske gjenstander, Feltkonservering