Nettsider med emneord «Europaforskning»

Utenriksministeren står på pdiet og snakker, med blå bakgrunn og stor blomst ved siden av.
Publisert 13. sep. 2018 11:37

Ine Eriksen Søreide talte om norsk europapolitikk og et europeisk verdifellesskap under sterkt press da hun gjestet Blindern i anledning ARENA-forelesningen 2018. 

Publisert 13. sep. 2012 09:34

I EU-debatten er det mye synsing og stor mangel på tunge forskningsbidrag.

Publisert 2. aug. 2012 14:16

Balancing Academic Excellence and Socio-Economic Relevance

The FLAGSHIP project examines and compares the strategies of Norwegian and other Western European universities in adapting to a global context that requires a better balance between academic excellence and socio-economic relevance.

Publisert 20. mars 2012 15:11

Europautredningen foreslo å styrke satsningen på europaforskning. Institusjonene og personene bak dette initiativet støtter forslaget av flere grunner.