Nettsider med emneord «Etnografi»

Publisert 21. mars 2021 17:03
Publisert 20. okt. 2020 16:07
Publisert 2. sep. 2016 12:36

Harald Beyer Broch baserer denne artikkelen på materiale fra et lengre etnografisk feltarbeid (2006-2007) og flere kortere opphold blant nordnorske fiskere.

Forlagets presentasjon