Nettsider med emneord «Etnisitet»

Troll som holder norsk flagg.
Publisert 25. okt. 2021 13:46

Nordmenn med minoritetsbakgrunn ønsker mer minoritetskompetanse i storsamfunnet, ifølge sosiolog: - Folk som er hvite opplever ikke hudfargen sin som meningsfull.

Publisert 4. mai 2020 14:33
Publisert 26. nov. 2015 11:06
Publisert 22. des. 2010 14:22

Cand.polit. Thomas Michael Walle ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d.:

A Passion for Cricket. Masculinity, ethnicity, and diasporic spaces in Oslo.