Nettsider med emneord «Ekspertise»

Publisert 8. mars 2019 10:19

Mange fryktet likestillingspolitiske tilbakeslag da Norge ble med på EØS-avtalen. 25 år senere viser forskningen at resultatet så langt heller har vært en vinn-vinn-situasjon, sier professor Cathrine Holst i dette intervjuet på den internasjonale kvinnedagen.

Publisert 8. nov. 2018 16:02

Norsk sosiologisk tidsskrift skriver Stine Hesstvedt fra ARENAs EUREX-prosjekt om forskere sin deltakelse i politikkutforming, med utgangspunkt i norske offentlige utredninger (NOU-er).

Illustrasjon av en stor blå hånd som tar på kraftledninger og svir seg.
Publisert 6. juli 2018 15:09

Tidligere utenriksminister Espen Barth Eide møter ledende forskere til debatt om norsk tilslutning til EU-byråer. 

Publisert 19. sep. 2016 14:29
Publisert 8. aug. 2016 09:44
Publisert 29. sep. 2010 14:00
Publisert 29. sep. 2010 13:59