Nettsider med emneord «EU» - Side 2

Publisert 1. nov. 2011 15:35

In this paper, the authors confront some commonly held assumptions and objections with regard to the feasibility of deliberation in a transnational and plurilingual setting. To illustrate their argument, they rely on a solid set of both quantitative and qualitative data from Europolis, a transnational deliberative experiment that took place one week ahead of the 2009 European Parliamentary elections.

ARENA Working Paper 9/2011 (pdf)

Irena Fiket, Espen D. H. Olsen, Hans-Jörg Trenz

Publisert 8. aug. 2018 08:56
Publisert 16. okt. 2012 12:18

Nobelkomiteen gir fredsprisen til EU for den ’stabiliserende rolle EU har spilt, (som) har bidratt til å omforme størstedelen av Europa fra et krigens til et fredens kontinent’. Hvordan kan dette ha seg?

Publisert 13. mars 2022 15:31
Publisert 13. mars 2022 15:43
Publisert 17. apr. 2012 10:01

In May 2005 the Norwegian government signed an agreement to contribute troops to the European Union’s so-called battle groups. These are integrated military forces that are at the disposal of the European Union for a period of 6 months at a time. How can we account for such a decision to provide a permanent military contribution to an integrated force that stands at the disposal of a Union that Norway is not part of?

ARENA Working Paper 2/2012 (pdf)

Helene Sjursen

Publisert 6. des. 2011 12:01

In this article, we critically discuss the issues of discursive quality and democratic legitimacy in deliberative experiments taking place in a transnational and pluri-lingual setting.

ARENA Working Paper 12/2011 (pdf)

Espen D. H. Olsen and Hans-Jörg Trenz

Bilde av statsminister Theresa May som holder tale.
Publisert 13. mars 2018 16:56

- Endelig noe realisme, er min første reaksjon på statsminister Theresa Mays siste Brexit-tale. Det har gått opp for den britiske regjering at den ikke kan få i pose og sekk.

Publisert 23. juli 2010 09:41
Publisert 9. nov. 2011 15:23
Publisert 26. mars 2014 11:01

This paper investigates the EU's 2008 decision to launch a maritime, military operation - NAVFOR Somalia/Operation Atalanta - off the Somali coast, as opposed to extending the NATO operation that was already in the area. Riddervold suggests a two phase analysis, drawing on communicative action-, and neo-realist theory.

ARENA Working Paper 4/2014 (pdf)

Marianne Riddervold

Publisert 8. juli 2014 11:51

This paper draws upon the narrative element in academic accounts of Europeanisation as a story of social change and integration, and takes a discursive approach to analyzing Europeanisation. It explores variants of Europeanisation as a form of social imagination of the unity and diversity of a European society, and examines four interrelated processes in the narrative construction of European society.

ARENA Working Paper 7/2014 (pdf)

Hans-Jörg Trenz

Publisert 29. jan. 2015 14:04
Kart over Europa og alle prosjektpartnerne
Publisert 20. aug. 2018 14:41

En forskergruppe ved ARENA Senter for europaforskning under ledelse av professor John Erik Fossum har nådd helt til topps i tøff internasjonal konkurranse om midler. På ARENA feires det.

Publisert 3. nov. 2011 12:36

Eurosonen krever mer politisk integrasjon, men den viser også hvor langt integrasjonen mellom landene i Europa allerede er kommet, skriver professor Erik Oddvar Eriksen.

Europaparlamentet i Strasbourg (colourbox.com)
Publisert 23. jan. 2019 13:18

Er differensiering en del av problemet eller løsningen når det gjelder EUs utfordringer? EU3D skal undersøke når differensiering er politisk akseptabelt, institusjonelt bærekraftig og demokratisk legitimt.

Publisert 31. juli 2018 11:09

ARENA er partner i PELEEA, et Jean Monnet-nettverk som studerer konsekvensene av Brexit for Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Publisert 7. sep. 2018 12:28
Publisert 3. juni 2011 14:43
Image may contain: Terrestrial plant, Font, Pattern, Circle.
Publisert 12. nov. 2021 11:30
Bilde av ordet Brexit i store blå bokstaver, over et kart av Storbritannia med fallende dominobrikker.
Publisert 14. feb. 2018 13:41

- Norge trenger en økt innsats for å bygge kunnskap om EU og utviklingen i Europa, skriver vi og 14 andre forskningsmiljøer i nytt opprop. Vi ber om mer penger til europaforskning. 

Publisert 12. apr. 2019 15:56

I disse brexit-tider oppfordres det til å slå ring om EØS-avtalen. Hvorfor setter da Storbritannia himmel og jord i bevegelse for å unngå den?

Publisert 23. nov. 2017 13:23

ARENA er partner i det EU-finansierte nettverket VIADUCT, som skal analysere forholdet mellom EU og Tyrkia.

Utenriksministeren står på pdiet og snakker, med blå bakgrunn og stor blomst ved siden av.
Publisert 13. sep. 2018 11:37

Ine Eriksen Søreide talte om norsk europapolitikk og et europeisk verdifellesskap under sterkt press da hun gjestet Blindern i anledning ARENA-forelesningen 2018.