Personer med emneord «EILIN»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Ole Magnus Gaalaas-Hansen Gaalaas-Hansen, Ole Magnus Førstesekretær olemgaal@student.sv.uio.no EILIN, Digitalundervisning, Hybridundervisining, Universell utforming, Brukerstøtte
Harvei, Kaja Nordseth Vitenskapelig assistent kajanha@student.sv.uio.no EILIN, Digitalundervisning, Hybridundervisining, Universell utforming, Brukerstøtte
Bilde av Maria Sande Høyvik Høyvik, Maria Sande Førstesekretær m.s.hoyvik@sv.uio.no EILIN, Digitalundervisning, Hybridundervisining, Universell utforming, Brukerstøtte
Bilde av Aslak Leo Jåsund Jåsund, Aslak Leo Førstesekretær aslaklja@student.sv.uio.no EILIN, Digitalundervisning, Hybridundervisining, Universell utforming, Brukerstøtte
Moen, Maria Månum Vitenskapelig assistent mariammo@student.jus.uio.no EILIN, Digitalundervisning, Hybridundervisining, Universell utforming, Brukerstøtte
Bilde av Johanne Aasmoe Nymoen Nymoen, Johanne Aasmoe Førstesekretær j.a.nymoen@sv.uio.no EILIN, Digitalundervisning, Hybridundervisining, Universell utforming, Brukerstøtte
Sekkelsten, Une Vitenskapelig assistent unese@student.sv.uio.no EILIN, Digitalundervisning, Hybridundervisining, Universell utforming, Brukerstøtte
Bilde av Matthew Rix Whiting Whiting, Matthew Rix Seniorkonsulent - EILIN 22844717 41479402 m.r.whiting@sv.uio.no EILIN, Digitalundervisning, Hybridundervisining, Disputas, Brukerstøtte, Leganto
Bilde av Matthew Rix Whiting Whiting, Matthew Rix Senior Executive Officer - EILIN 41479402 m.r.whiting@sv.uio.no EILIN, Disputation, digital teaching, EdTech, Leganto
Bilde av Matthew Rix Whiting Whiting, Matthew Rix Senior Executive Officer - EILIN 41479402 m.r.whiting@sv.uio.no EILIN, Disputation, digital teaching, EdTech
Bilde av Matthew Rix Whiting Whiting, Matthew Rix Seniorkonsulent - EILIN 22844717 41479402 m.r.whiting@sv.uio.no EILIN, Digitalundervisning, Hybridundervisining, Disputas, Brukerstøtte