Nettsider med emneord «Disputas»

Publisert 6. des. 2010 18:54

Cand.polit. Anne-Katrine Brun Norbye ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden Dr.philos.:

En fornemmelse av støl. Om meningsdannelse av sted og moderne stølsliv i Hallingdal, Norge. 

Publisert 9. mai 2011 15:53

Mag.art. Benedikte Lindskog ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d.:

COLLECTIVITY IN THE MAKING

Homeland, Belonging and Ritual Worship among Halh Herders in Central Mongolia

Publisert 12. juli 2011 09:25

Oscar Hemer ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae):

Writing Transition. Fiction and Truth in South Africa and Argentina

Urfolk går i politisert parade som heter Pow Wow
Publisert 8. okt. 2019 12:03

Ny rapport hevder det foregår et folkemord på urfolk i Canada. Sosialantropolog Lena Gross har undersøkt mekanismene bak volden.

Publisert 5. okt. 2021 12:38
Publisert 22. des. 2010 14:22

Cand.polit. Thomas Michael Walle ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d.:

A Passion for Cricket. Masculinity, ethnicity, and diasporic spaces in Oslo. 

Publisert 5. okt. 2021 12:38
Publisert 5. okt. 2010 08:58