Nettsider med emneord «Development studies»

Publisert 7. feb. 2019 09:44

Studiepoeng: 10 (anbefalte studiepoeng, disse må endelig godkjennes av institusjonen du er tatt opp ved)

 

 

Publisert 10. aug. 2012 08:28
Image may contain: Text, Font, Logo, Brand, Graphics.
Publisert 8. juli 2020 11:06

Contact: Mari Falch- Pedersen

Credits: 5 ECTS

Registration: Eksterne søkere fyller ut søknadsskjema (se emneside) og sender dette til Mari Falch- Pedersen på mail sammen med en side om relevans av samarbeidsbasert forskning i eget prosjekt, inkludert beskrivelse av egne mål for læring i emnet.

Application deadline:  1 October 2020

Course description

Publisert 22. apr. 2020 14:01
Publisert 17. juni 2013 15:22
Publisert 15. mars 2022 16:06